Kategorija: Timočani romi na internetu

Istorija Roma  Kultura Tradicija

Romi su poneli iz svoje pradomovine Indije čitav niz simbola. Mnogi od tih simbola čvrsto su srasli s rečima njihovog jezika, što znači sa samim mišljenjem, osećanjem i opažanjem.  Romi  su nastavili da koriste te simbole unutar svoje zajednice i posle egzodusa. Analiza sakupljenog materijala pokazuje, da simboli unutar Romske  društvene zajednice dobijaju značaj zavisno od pola osobe (muško, žensko), dominantnih zanimanja unutar grupe ili zajednice i načina života društvene grupe (sedentarni, nomadski). Simboli su čvrsto povezani s porodicom, klanom, plemenom, određenim društvenim institucijama i odnosima, kao i sa ključnim događajima kao što su sklapanje braka, rođenje, krštenje, smrt i sahrana. Simbolika društvene grupe dolazi do izražaja preko hrane i odeće, mesta i načina stanovanja, ukrasa na stvarima koje se koriste i proizvode, oruđa, oružja itd.
Razne vrste i vidovi stvaralaštva, njihov normativni i vrednosni svet nose takođe pečat simbolike zajednice ili grupe. Svi simboli Roma mogu se klasifikovati na: simbole zajedničkog porekla i simbole koji nemaju zajedničko poreklo, to jest preuzeti su od drugih naroda kao što su, na primer, muslimani i hrišćani, ili narodi raznih zemalja, čija je simbolika uticala u većoj ili manjoj meri na simboliku pojedinih romskih grupa.
Dakle, u osnovama te kulture počiva jedan prepoznatljiv način života kojem odgovara određen pogled na svet i čoveka. Romski pogled na svet,

Verovanja Roma, slave i običaji

U verskom pogledu Cigani su nejedinstveni jer ih ima pravoslavnih hrišćana, katolika i muslimana kao i drugih vera hinduista i budista. Govore romskim jezikom koji pripada indijskoj grupi indoevropske porodice jezika.
– Egipćani (Egüptzy) i Aškalije koje neki smatraju potomcima albanizovanih Cigana.
– u Hrvatskoj – Lovari,
– u Bosni – Kalderasi,
– u Vojvodini – Banjesi,
– na Kosmetu – Arlije,
– u Makedoniji – Arlije,
– u Vlaškoj niziji – Vlauci (rumunski cigani).
Postoje i običaji koji su vezani za verovanja Cigana od kojih je najjače verovanje u vampire.
Bibijaka
U mnogim običajima ističu se svečanosti vezane za Bibijaku i Crnu Saru koje obe vode poreklo od Indijske boginje Durge.