Dnevna Arhiva: 14. marta 2017.

Treći krug za restoran na hipodromu, cena 30.000 dinara

„SPORTSKO POSLOVNI CENTAR TIMOK“DOO OBJAVLJUJE OGLAS ZA TREĆI KRUG NADMETANJA ZA IZDAVANJE U ZAKUP OBJEKTA PUTEM PRIKUPLJANJA
ZATVORENIH PONUDA
1. RESTORAN NA HIPODROMU POČETNA CENA MESEČNOG ZAKUPA JE 30 000,00DIN. BEZ PDV
PERIOD ZAKUPA JE GODINU DANA
PODNOSIOCI PONUDA SU DUŽNI POLOŽITI DEPOZIT U IZNOSU OD 20% OD POČETNE CENE NA RAČUN 170-30020610000-89
ZAKUPNINA SE PLAĆA DO 5-TOG U MESECU ZA PRETHODNI MESEC
USLOVI OGLASA: