Dnevna Arhiva: 8. јуна 2017.

Treća sreća za kafe-bar na bazenu. Ponude najkasnije do 11. juna!

„Sportsko poslovni centar Timok“ doo objavljuje treći krug oglasa za izdavanje u zakup kafe – bara na bazenu putem prikupljanja zatvorenih ponuda.
Kafe-bar na gradskom bazenu za sezonu rada 2017. god
– Početna cena zakupa je 300 000,00 din. bez PDV- a
– Period zakupa obuhvata rad bazena u letnjoj sezoni 2017.god
– Podnosioci ponuda su dužni položiti depozit u iznosu od 10 %  od početne cene na račun 170 -30020610000 – 89 mogućnost plaćanja  zakupa na rate.
Uslovi oglasa
– Pravo učešća imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti u skladu sa zakonom.
– Prijavljivanje na oglas vrši se dostavljanjem ličnih podataka u zatvorenoj koverti i to naznačiti na koverti objekat za koji se podnosi zatvorena ponuda.
– Izvod iz APR-a
– Ponuđenu cenu zakupa, ne manje od početne
– Dokaz o uplati depozita.
– Podnosioci ponuda mogu biti samo pravna lica koja nemaju nikakva dugovanja prema SPC Timok doo.
Ponuda za učešće na oglas se podnosi u pismenoj formi, u propisano zatvorenoj koverti sa naznakom „ponuda za zakup ne otvaraj“
Zatvorene ponude dostaviti u prostorijama sportske hale do 11.06.2017.god. Ponude se mogu dostaviti i poštom zaključno sa datumom 11.06.2017.god.  na adresi SPC Timok doo Park šuma Kraljevica bb Zaječar. Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 8 – 15 časova. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cena zakupa. U slučaju da je ponuđen isti iznos zakupa, zakupac će biti ponuđač sa licitiranom višom cenom.Licitacioni krug iznosi 5 000,00 din. Otvaranje i utvrđivanje najpovoljnijeg ponuđača obaviće se komisijski dana 13.06.2017.god. u 12 časova u prostorijama sportske hale. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon  432- 329, 064 833 43 43 ili lično u prostorijama sportske hale.