Dnevna Arhiva: 3. априла 2018.

Odluke sa 14. sednice Skupštine grada Zaječara – Izmenjen statut grada, usvojen dopunski budzet, finasijski izveštaji javnih ustanova …

Na 14. sednici Skupštine grada zaječarski odbornici usvojili su niz odluka sa dnevnog reda koji je brojao 28 tačaka. Odbornicima grada predstavljeni su, a nakon glasanja usvojeni finasijski izveštaji za 2017-tu godinu, ustanova : „Đulići“, „Oblutak“, „Centra za socijalni rad“ i  „Istorijskog arhiva Timočke Krajine“.
Odlukama o zaštiti subarterskih i arterskih česama, kao i odluka o kontroli kvaliteta vazduha na teritoriji grada Zaječara odbornici su dali jednoglasnu podršku, dok je odluka o izmeni radnog vremena  ugostiteljskih objekata  izazvala polemiku i skupštinsku raspravu. Takodje na ovoj sednici donešena je odluka o osnivanju Saveta za mlade u Zaječaru.
Treća i četvrta tačka dnevnog reda ticala se  poljoprivredne politike i ruralnog razvoja,tako da će  poljoprivrednici sa teritorije Zaječara moći u narednom periodu da konkurišu za sumbvencionirana sredstva za unapredjivanje svoje proizvodnje. Na sednici je takođe donešena odluka o izmeni statuta grada, kojom je u statut  uvršćena Komisija za rodnu ravnopravnost.

14. sednica Skupštine grada Zaječara u toku, dnevni red sa preko 20 tačaka.

Danas se u zgradi Gradske uprave u Zaječaru održava 14. Skupština grada, nakon konstantovanja kvoruma i usvajanja zapisnika sa predhodne sednice zaječarski odbornici prelaze na raspravu i usvajanje dnevnog reda koji broji preko dvadeset tačaka.
Prva tačka dnevnog reda, predloga odluke o izmeni statuta grada, usvojen je većinom glasova, i u statutu grada pod članom 47 u buduće nalaziće se formirana  „Komisija za rodnuravnopravnost“. Za ovu odluku u skupštini je postignuta široka saglasnost, odnosno odluka o promeni statuta grada Zaječara je usvojena većinom glasovaa.
Na objedinjenom glasnju jednoglasno usvojena je  druga tačka dnevnog reda povodom izmene i dopune Poslovnika Skupštine Gradada Zaječara, kojom će se materjali za sednice odbornicima skupštine biti predstavljani u elektronskom obliku od 14 maja.