Zdravstveni savet Srbije akreditovao Fakultet za Menadžment za obavljanje edukacije iz zdravstvenog menadžmenta

Zdravstveni savet Srbije je u aprilskom roku 2018. godine akreditovao Fakultet za menadžment, za obavljanje edukacije iz Zdravstvenog menadžmenta, odlukom broj: 153-02-3942/2017-01, evidencioni broj А-1-1281/18. Edukacija je akreditovana kao NACIONALNI KURS I KATEGORIJE ZA LEKARE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE. Pozitivno mišljenje o edukaciji prethodno je dobijeno od: FARMACUTSKE KOMORE, KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I MEDECINSKIH TEHNIČARA, STOMATOLOŠKE KOMORE i KOMORE BIOHEMIČARA. Akreditovanim programom polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivaće se bodovi: 12 bodova za predavače i 6 bodova za učešće. Više informacija na: http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/  

Opširnije

Na kongresu hiperbarične medicine Srbije učestvovali dr med. Rade Kostić i dr med. Slaviša Kostić

Prvi Kongres hiperbarične medicine Srbije održan je u Aranđelovcu od 23.05. do 27.05. 2018. godine. Pored eminentnih stručnjaka iz oblasti baromedicine iz zemlje i sveta, iz Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Gamzigrad“, na Kongresu su učestvovali dr med Rade Kostić V.D.direktor, i dr med. Slaviša Kostić. Dr med. Rade Kostić i dr med. Slaviša Kostić su specijalisti fizikalne medicine i rehabilitacije i subspecijalisti baromedicine. Predstavili su se usmenim prezentacijama na temu:

Opširnije