Rotari klub Zaječar nagrađuje najbolje maturante

Rotari klub Zaječar slavi Slavu sv. Nikolaj Velimirović 3. maja 2018. godine kada će proglasiti i nagraditi najbolje maturante srednjih škola u Zaječaru. Izbor najboljih maturanata izvršili su direktori i nastavnici srednjih škola u Zaječaru. Predstavljanje najboljih maturanata i dodela nagrada biće obavljeno u hotelu Hamburg 3. maja u 19 sati. Maturanti će dobiti tablet računare koje će im uručiti Predsednik kluba Branislav Đurić i poželeti uspešan nastavak školovanja.