Licitacija za kafe-bar na bazenu za sezonu 2018

JKP „Timok-održavanje“ Zaječar objavljije oglas za izdavanje u zakup kafe-bara na bazenu putem javne licitacije.
– početna cena zakupa 400 000,00
– period zakupa obuhvata rad na bazenu u letnjoj sezoni 2018.
Učesnici na licitaciji su dužni uplatiti depozit u iznosu od 10% od početne cene na račun 170-0030036087001-76
Zakupac je dužan platiti 50% zakupa po potpisivanju ugovora i 50% do 31.08.2018. godine
Uslovi oglasa:
– Pravo učešća imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti najmanje tri godine u skladu sa zakonom.
Učesnici na licitaciji su dužni poneti sa sobom:
– Izvod iz APR-A
– Dokaz o uplati depozita
– Učesnici mogu biti samo pravna lica koja koja nemaju dugovanja prema JKP „Timok-održavanje“ Zaječar
Objekat koji je predmet zakupa može se videti svakog dana od 08 -15 časova.
Licitacija će biti održana 21.05.2018.godine u prostorijama Sportske hale sa početkom u 12 sati.
Licitacioni krug iznosi 10 000 dinara. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na broj telefona 019/430-660 ili lično u prostorijama Sportske hale.

Prethodni članci