Zdravstveni centar Zaječar u nedelju nastavlja sa preventivnim pregledima stanovništva

Zdravstveni centar Zaječar nastavlja sa preventivnim pregledima stanovništva sa područja Grada Zaječara u nedelju 20. maja 2018. u periodu od 8 do 16 sati.
Sadržaj preventivnih pregleda:
– kardiološki pregled
– dermoskopski pregled na melanome
– određivanje holesterola i triglicerida u krvi
Preventivni pregledi biće obavljeni u odgovarajućim službama u Domu zdravlja. Potrebno je da građani sa sobom ponesu zdravstvenu ispravu (ako je poseduju), raniju medicinsku dokumentaciju i neki od identifikacionih dokumenata. Obzirom da uzimanje hrane remeti određivanje lipida u krvi potrebno je da građani ne uzimaju hranu 10-12 sati pre uzorkovanja. Lipemični uzorci krvi neće se uzimati za obradu.