Zdravstveni savet Srbije akreditovao Fakultet za Menadžment za obavljanje edukacije iz zdravstvenog menadžmenta

Zdravstveni savet Srbije je u aprilskom roku 2018. godine akreditovao Fakultet za menadžment, za obavljanje edukacije iz Zdravstvenog menadžmenta, odlukom broj: 153-02-3942/2017-01, evidencioni broj А-1-1281/18. Edukacija je akreditovana kao NACIONALNI KURS I KATEGORIJE ZA LEKARE I ZDRAVSTVENE SARADNIKE. Pozitivno mišljenje o edukaciji prethodno je dobijeno od: FARMACUTSKE KOMORE, KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I MEDECINSKIH TEHNIČARA, STOMATOLOŠKE KOMORE i KOMORE BIOHEMIČARA. Akreditovanim programom polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivaće se bodovi: 12 bodova za predavače i 6 bodova za učešće. Više informacija na: http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/

 

Prethodni članci