Oglas za prodaju četiri konja… Početna cena po grlu samo 15000 dinara

Javno komunalno preduzeće „Timok-održavanje“ Zaječar objavljuje oglas za prodaju četiri konja putem javne licitacije. Početna cena po grlu je 15 000,00din. Učesnici na licitaciji mogu biti i pravna i fizička lica koja nemaju nikakva dugovanja prema JKP „Timok-održavanje“ Zaječar. Konji se prodaju u viđenom stanju i dokumentacija o istima se može videti svakog dana od 08 -15 časova. Kupac će biti ponuđač sa licitiranom višom cenom. Licitacioni krug iznosi 1 000,00 din. Licitacija će se obaviti u prostorijama Sportske hale u petak 15.06.2018.god. u 12 časova. Sva bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon 019/430-660 ili lično u prostorijama JKP „timok-održavanje“ Zaječar.