Novogodišnje takmičenje u govorništvu

Pravni fakultet, Megatrend univerziteta, prvi put organizuje Novogodišnje takmičenje u besedništvu. Takmičenje će biti održano sutra 25.12.2018. godine na Fakultetu za menadžment u 13 sati