Zaječar: Završena i 10. sednica Skupštine grada Zaječara

Dnevni red 10. sednice Skupštine grada Zaječara dopunjen je sa sedam tačaka, te je ukupan broj tačaka bio 17. Odbornici zaječarske Skupštine usvojili su Predlog Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlje grada Zaječara. Zbog prestanka radnog odnosa pojedinih članova pomenuti Savet činiće sledeći članovi:Slađana Karan, Marko Đuričić, Branislav Andrejević, Suzana Krstić, dr Slađana Joković Krstić, dr Miljan Jović, dr Dijana Miljković i Gordan Vukić. Usvojene su i Odluke o finansiranju i uslovima rada Savetnika za zaštitu prava pacijenata, o osnivanju Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, kao i utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti. Za Savetnika pacijenata na područiju Zaječara izabrana je Jasmina Gačević Mladenović, diplomirani pravnik.
Zbog specifičnosti poslova , zadataka i ciljeva koje treba ostvariti Skupština obrazuje Komisiju za ravnopravnost poslova. Komisiju čine: Elena Petrović, Anka Mladenović, Aleksandra Nikolić, Danijel Ilić, Marko Minić. Doneta je Odluka o osnivanju JP za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i Izgradnja“ Zaječar. Usvojeno je Rešenje o prenosu pava korišćenja pokretne stvari u javnoj svojini grada Zaječara. Data je saglasnost na Program poslovanja JKP „Vodovod“ Zaječar za 2018. godinu. Za Pravobraniovca grada imenovana je Svetlana Lukić, diplomirani pravnik iz Zaječara.
Odbornici Skupštine grada Zaječara odbacili su Predlog Odluke koji su podneli odbronici, Nenad Ristović, Miloš Stojadinović, Davor Janković, Miodrag Stamenović, Miša Stanojlović, Dragana Rašić (“Pobeda za naš grad“)  a tiče se doele bespovratnih sredstava preduzetnicima, mikro i malim pravnim licima sa teritorije grada Zaječara za nabavku mašina i opreme.
Odbornici su većinom glasova usvojili Predlog , kojim je za novog člana Gradskog veća izglasan Aleksandar Petrović.

Оставите одговор