Zaječar: Održana 30. sednica Gradskog veća

U Zaječaru održana i 30. sednica Gradskog veća na kojoj su većnici usvojili između ostalog, Nacrt Rešenja o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Pozorišta Timočke Krajine „Zoran Radmilović“ – u likvidaciji Zaječar. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda, Ivan Ristić je, napomenu da su trenutna dugovanja, na osnovu dokumentacije kojom se u ovom trenutku rapspolaže, 7 miliona 650 hiljada dinara. Usvojen je i Nacrt Rešenja o usvajanju početnog likvidacionog bilansa Ustanove Centra za kulturu i turizam „Cekit“ u likvidaciji Zaječar. Predrag Bordijanović istakao je da su obaveze „Cekita“ u likvidaciji, na osnovu trenutne dokumantacije 4.431.512 dinara, dok su ukupna potraživanja 54 hiljade dinara. Prema rečima, Marine Milić, zamenika gradonačelnika grada Zaječara, oba bilansa biće korigovana u narednom zakonskom roku od 120 dana, zavisno od prijave potraživanja.

Na sednici je usvojen i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Javno komunalnog preduzeća „Timok – održavanje“ Zaječar. Podsećamo, na sednici Skupštine grada Zaječara, održanoj 28. novembra prošle godine, doneta je Odluka o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Održavanje“ Zaječar. To preduzeće obratilo se zahtevom za davanje saglasnosti na Statut Javno komulanog preduzeća „Održavanje“ koji se usvojio privremeni Nadzorni odbor ovog preduzeća na sednici održanoj 5. decembra prošle godine. Već na narednoj sednici Skupštine grada, data je saglasnost na predloženi Statut. Međutim, Agencija za privredne registre je utvrdila nepravilnosti vezane za sam naziv preduzeća kao i za sam broj članova Nadzornog odbora.

Оставите одговор