Priznata Master diploma Fakulteta za menadžment u Nemačkoj

Institucija za evaluaciju inostranih diploma u Nemačkoj (Kultusminister Konferenz) priznala je diplomu Jasmini Takov koja je završila master studije na Fakultetu za mendžment u Zaječaru.

U obrazloženju se kaže da ovaj dokument sadrži evaluaciju diplome inostranog visokog obrazovanja. Evaluacija je zvanična i dokument se može koristiti na nemačkom tržištu rada u svrhu zapošljavanja. Takođe, potvrda (evaluacija) može koristiti kandidatu, ukoliko želi da nastavi studije u Nemačkoj, te ista mora biti prihvaćena od strane nemačke visokoškolske ustanove (koledža) kao važeća. Evaluacija se izdaje u kraćoj i dužoj verziji i njen rezime je namenjen kao dodatak i sročen na način da budući poslodavac ima uvid u to da diploma uz dodatak odgovara nemačkoj visokoj stručnoj spremi.

U širem obrazloženju priznavanja potvrđuje se da:

Diploma stečenog stepena u inostranstvu, odogovara diplomi nemačkog stepena, stručne spreme master nivoa i da je visokoškolska ustanova Univerziteta Džon Nezbit, priznata visokoškolska ustanova u Nemačkoj.

 

 

 

 

 

Оставите одговор