57. Tradicionalna manifestacija ,,Susreti sela“

Manifestacija „Susreti sela” predstavlja jedan od najznajnijih događaja autentične narodne baštine, pesme, igre, običaja i izvornog stvaralaštva našeg kraja. Ovogodišnje otvaranje ove izuzetne tradicinalne manifestacije biće 13. aprila u selu Slatina u 20 sati. Tema običaja ovogodišnje manifestacije je: ,,KUMSTVO I BRATIMSTVO KAO OBLICI DUHOVNOG SRODSTVA U OKOLINI BORA“. Manifestacija „Susreti sela 2018“ se odvija po principu 2 puta domaćin i 2 puta gost, a  završna manifestacija  će biti  održana 25. maja u selu Donja Bela Reka. Organizatori manifestacije je Ustanova „Centar za kulturu opštine Bor“ i kulturno umetnička društva a pokrovitelj manifestacije je Opština Bor.
Raspored takmičenja:
04. 2018. godine – Otvaranje tradicionalne Manifestacije ,,Susreti sela“ u Slatini u 20 sati. Susret između KUD iz Slatine i KUD iz Zlota
04. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u D.B.Reci u 20 sati. Susret između KUD iz D.B.Reke i KUD iz Bučja
04. 2018. godine – Tradicionalna Manifestacija ,,Susreti sela“ u Krivelju u 20 sati. Susret između KUD iz Krivelja i KUD iz Brestovca

Prethodni članci