Raspisan konkurs za zvanje fudbalskog trenera

Organizacija fudbalskih trenera Fudbalskog saveza Grada Zaječara u saradnji sa OFT FSRIS raspisala je konkurs za upis u školu za sticanje zvanja trenera „C“ licence. Škola će biti održana u Zaječaru a upis kandidata je od 7. marta do 5. aprila ove godine. Uplata po kandidatu je 20.000 dinara na račun FSZO br. 170-30040643000-58 Potrebno je podneti sledeću dokumentaciju: 1. Popunjen prijavni list za „C“ licencu 2. Fotokopija lične karte (nova lična karta sa čitačem) 3. Zdravstveno uverenje da je sposoban da se bavi trenerskim poslom (ne starije od šest…

Opširnije

Oglas za izdavanje u zakup bifea u Sportskoj hali u vreme održavanja futsal-prvenstva Srbije

Javno komunalno preduzeće „Timok-održavanje“ Zaječar objavljuje oglas za izdavanje u zakup bifea u Sportskoj hali u vreme održavanja futsal-prvenstva Srbije putem javne licitacije 1. Bife u sportskoj hali – početna cena zakupa je 5 000,00din. sa PDV-om. – period zakupa je vreme održavanja futsal prvenstva Srbije od 11.03.-15.03.2019.god.Uslovi oglasa: – pravo učešća imaju pravna lica koja su registrovana za obavljanje ugostiteljskih delatnosti  u skladu sa zakonom. učesnici licitacije su dužni sa sobom poneti podatke i to: – izvod iz APR-a – učesnici na licitaciji  mogu biti samo pravna lica koja nemaju…

Opširnije