Davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na 10 godina po početnoj ceni od 0 dinara

Ovim putem obaveštavamo sve zainetresovane poljoprivrednike da  je objavljena Odluka o raspisivanju javnog oglasa za javno nadmetanje za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta u drugom krugu za teritoriju grad Zaječar. Zemljište je oglašeno na period zakupa od 10 godina. Javno nadmetanje će biti održano 04. novembar 2019. godine. Imajući u vidu da se u prethodnom periodu  državno poljoprivredno zemljište davalo u zakup na kraći period, najčešće na godinu dana, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede  je donelo odluku  da se državno zemljište daje u zakup na duži vremenski period. Ovo…

Opširnije