Dnevna Arhiva: 11. juna 2017.

Raspisan konkurs za upis na Pedagoški fakultet… Visokoškolska jedinica u Negotinu

KONKURS ZA UPIS NA PEDAGOŠKI FAKULTET
K O N K U R S

UNIVERZITET U NIŠU
PEDAGOŠKI FAKULTET U VRANjU
VISOKOŠKOLSKA JEDINICA U NEGOTINU

Negotin, Đorđa Stanojevića 15, Vranje, Partizanska 14
Tel. 019/547-395, Tel. 017/ 422-962; 421-633 www.pfvr.ni.ac.rs

Pedagoški fakultet u Vranju na Visoko školskoj jedinici u Negotinu u prvu godinu osnovnih akademskih studija u šk. 2017/2018. godini upisuje 40 studenata, i to:
Studijski program za obrazovanje učitelja(240 ESPB):
– 15 studenata čije se školovanje finansira iz budžeta;
– 25 samofinansirajućih studenata;
U skladu sa Odlukom Vlade RS, Pedagoški fakultet u Vranju može da upiše i tri studenta na teret budžeta i to: jednog sa invaliditetom, jednog pripadnika romske nacionalnosti i jednog državljanina RS koji je u šk. 2016/2017. godini završio školovanje u inostranstvu.

USLOVI UPISA:
U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih