Barvalipe si džanđipe

„Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“

—————————————

SRH „Teatarska metodologija u radu sa mladima“

Prostorije Udruženja „Društvo Roma Zaječar“ bile su tesne za sve prisutne osobe ženskog pola, kako pripadnica romske nacionalne manjine tako i većinskog stanovništva, a koje su želele da prođu kroz trodevnu  trening obuku pod nazivom „Teatarska metodologija u radu sa mladima“. Ovaj događaj, održan od 11.07.2022. – 13.07.2022. godine, omogućio je naš dugogodišnji partner Centar za populacione politike i održivi razvoj. Prisutnima  različitog uzrasta i različitog stepena obrazovanja  pojašnjeno šta je rodna ravnopravnost, rodna jednakost, rodna uloga, rodni stereotipi. Takođe, govorilo se o diskriminaciji, nasilju nad ženama, seksističkom govoru mržnje. Učesnicama je predstavljena važnost ekonomskog osnaživanja svih žena, a naročito žena i devojčica Romkinja.

Kroz igru i kreativno učešće prisutne su savladale veštine u komunikaciji, predočene su im razlike između roda i pola, da su rodne uloge društveno uređene te se mogu menjati. Istaknuta je važnost kritičkog  razmišljanja, svesti o ljudskim pravima. Institucija patrijarhata je prisutna svuda u svetu, pa i kod nas, zato je ukazano na nejednaka prava između polova kada je u pitanju nasledstvo imovine, pravo na rad, na odlučivanje o rađanju.

Jedna od važnih stavki u procesu osnaživanja žena jeste posao. Nesumnjivo da su obuka o pisanju CV-a, kao i simulacija intervjua za posao bili od velike koristi za sve prisutne žene.

Učenje je maksimalno i dugotrajno kada se doživi određena situacija. U tu svrhu učesnice su podeljene u grupe, dobrovoljcima su podeljene uloge i nakon odigranog scenarija postavljala su im se pitanja, razgovaralo se o odigranom, zamoljene su da same dođu do odgovora. Cilj je da učesnice dođu do sopstvenog razumevanja teme. 

Objašnjenja: Termin pol je definisan da označava biološke razlike između muškaraca i žena. Rod se odnosi na društvene odnose muškaraca i žena koji se razlikuju od društva do društva i na različitim tačkama istorije. Rodna ravnopravnost znači da muškarci i žene uživaju isti status. Oboje imaju iste mogućnosti za ostvarivanje svojih ljudskih prava i potencijala. Rodna jednakost je proces koji je fer prema ženama i muškarcima u raspodeli resursa i dobiti. Rodni stereotipi zasenjuju rodne uloge. Na primer, žene obično uklapaju u poslove vezane za kuću, brigu o deci, a muškarce u poslove vezane za zarađivanje novca. Patrijarhat doslovno znači vladavina oca „patrijarha“. Patrijarhat karakterišu specifični tipovi porodice u kojoj dominiraju muškarci, kako nad ženom, decom, tako i nad imovinom. Većinu imovine i druge proizvodne resurse kontrolišu muškarci i prenose se sa jednog muškarca na drugog. Podređenost žena poprima oblike diskriminacije, nepoštovanja, uvreda, kontrole, eksploatacije, ugnjetavanja, nasilja.

Nakon trodnevnog druženja učesnice su udruženje napustile bogatije za mnoga iskustva i znanja, koja će im svakako pomoći u njihovom daljem životu i radu.

„Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“

—————————————

„Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“

—————————————

Podela vaučera za školsku 2022/2023 godinu

Već tradicionalno par godina unazad, tako i na početku ove školske godine, Udruženje „Društvo Roma Zaječar“ pomaže decu i roditelje koji su pripadnici romske nacionalne manjine. Tim povodom u petak 9. septembra 2022. godine, u prostorijama udruženja uručeno je 47 vaučera deci I i II razreda osnovnih škola, u vrednosti  po 2000 dinara. Grad Zaječar i ROMACTED su omogućili ovu, za mnoge roditelje, značajnu pomoć. Vaučeri se mogu iskoristiti do kraja 2022. godine u knjižarama Milenijum.

Napominjemo da je obrazovanje ključ i osnova svega. Stopa pohađanja škola među romskom decom nije na zavidnom nivou. Školovanje dece je za mnoge roditelje napor koji ne mogu sami da iznesu. Iz tih razloga, kao i zbog česte nemotivisanosti i roditelja i dece, imamo veliki broj romske dece koja ne završe ni osnovnu školu. Posledice takvog odnosa prema obrazovanju su velike i dalekosežne: stasavaće nove i nove generacije mladih ljudi, prilično nespremnih za kvalitetan život. Neobrazovanje vodi siromaštvu, socijalnoj isklučenosti. Tim koji vodi Društvo Roma Zaječar shvata koliki je značaj obrazovanja, te da je problem neobrazovanja romske dece složen i dugotrajan. Ovom akcijom želeli su da kod roditelja doprinesu podizanju svesti o tome, da shvate da je obrazovanje njihove dece primarni cilj kako njih, tako i društva u celini. Obrazovanje je osnovni uslov za kvalitetno  uključivanje romske populacije u sve aktivnosti sredine u kojoj žive: ekonomske, kulturne i druge. Takođe pruža šansu za postizanje ravnopravnih mogućnosti  u društvu, za uspeh, za sreću.

Događaju su, osim dece i njihovih roditelja, prisustvovali predstavnici GU Zaječar, predstavnici medija.

„Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“

—————————————

„Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“

—————————————

Young Čejndžeri

Hotel „Mali predah“ u Knjaževcu bio je mesto održavanja letnjeg kampa „Young čejndžeri“ , u periodu od 15.-19. avgusta 2022. godine. Kamp je organizovan od strane GIZ-a u partnerstvu sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije, kao deo projekta „Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji“.

Tridesetoro mladih iz Zaječara, Bora i Majdanpeka, uzrasta od 18-30 godina, uključujući  povratnike i pripadnike etničkih manjina do 40 godina, kroz treninge i radionice sa temama o timskom i omladinskom radu, veštinama komunikacije i liderstvu učili su kako da u praksi ostvare svoje ideje koje bi mogle da doprinesu napretku u njihovim sredinama.

Tokom kampa, razvijale su se različite veštine timskog duha. Kroz neformalno obrazovanje učili su o multikulturalnosti i jednakosti. Takođe, za cilj su imali i razvijanje različitih ideja koje su njima od velike važnosti, a usmerene su ka jačanju ličnosti ili omladinskog aktivizma.

Udruženje „Društvo Roma Zaječar“ učestvovalo je u realizaciji projekta kao spoljni saradnik, naime obezbedili su određeni broj učesnika.

„Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“

—————————————

„Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“

—————————————

Javni radovi 2022

Nacionalna služba za zapošljavanjeje početkom 2022. godine objavila konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radovana kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom (OSI). Udruženje „Društvo roma Zaječar“ je sa uspehom prošlo konkurs, naime radno su angažovali 3osobe. U trajanju od 4 meseca angažovana lica su imala priliku da se pod ravnopravnim uslovima uključe u radnu sredinu. U toku profesionalne rehabilitacije ostvarena je dobra saradnja OSI sa stručnim radnicima, ispoštovana je radna i tehnološka disciplina. Prilika za rad u prijatnom okruženju doprinosi resocijalizaciji ovih osoba, kao i poboljšanju ili očuvanju njihovih radnih sposobnosti, čime je i ispunjen cilj organizovanja javnih radova.

Napomena: “Osoba sa invaliditetom jeste lice sa trajnim posledicama telesnog, senzornog, mentalnog ili duševnog oštećenja ili bolesti koje se ne mogu otkloniti lečenjem ili medicinskom rehabilitacijom, koje se suočava sa socijalnim i drugim ograničenjima od uticaja na radnu sposobnost​​ i mogućnost zaposlenja ili održanja zaposlenja i koje nema mogućnosti ili ima smanjene mogućnosti da se, pod ravnopravnim uslovima, uključi na tržište rada i da konkuriše za zapošljavanje sa drugim licima.”

Javni radovi: “Javne radove sprovodi poslodavac izvođač, koga bira NSZ na osnovu javnog konkursa, gde država ima ulogu organizatora i pokrovitelja projekta s tim da se u njih najpre uključuju teže zapošljive grupe nezaposlenih lica, kao i lica u stanju socijalne potrebe.“ Javni radovi predstavljaju jednu od mera aktivne politike zapošljavanja, kako bi se izbegla zavisnost nezaposlenih lica od socijalnih davanja.

„Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“

—————————————

„Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“

—————————————

Kamp „Ko može biti mladi lider u zajednici?“

Sportsko rekreativni centar Dojkinci bio je mesto okupljanja tridesetoro omladinaca i projektnog tima u okviru kampa „Ko može biti mladi lider u zajednici?“. Organizacija kampa odlično je sprovedena od strane udruženja „Društvo Roma Zaječar“, u periodu od 09.10.-14.10.2022. godine.

Planinarski dom, trenutno jedan od  najmodernijih i potpuno opremljenih domova u Srbiji, smešten u sred prelepe prirode, na Staroj planini pored Dojkinačke reke, pružio je odlične uslove smeštaja i rada učesnicima kampa. Mladi iz Zaječara, Bora, Knjaževca, Soko banje, kao i okolnih mesta tih gradova, došli su na kamp sa željom da putem neformalnog obrazovanja dođu do novih saznanja, iskustava, samopouzdanja i prilike da u svoju sredinu donesu nove  ideje i energiju neophodne za promene.

Kroz treninge, uz predavanje vrsnog stručnjaka, govorilo se o značaju  mentalnog zdravlja, o emocijama, javnom nastupu, pojmu i važnosti prepoznavanja diskriminacije i reagovanja na istu,  krešenju ljudskih prava.

Ličnost vođe je važna, kako na mikro tako i na makro planu. Sta je sve potrebno jednom mladom čoveku da bi bio nosilac promena u svom okruženju, na poslu, u državi? Kamp je bio prava prilika za odgovore na to pitanje, za prepoznavanje potencijala ili problema u svakom pojedincu, kao i šta bi svako od njih mogao da doprinese svojoj zajednici.

Timski rad je značajna tema kojoj se poklanjala pažnja. Važnost timskog rada prikazan je kroz igrice, a kroz rad u kuhinji, zajedničku pripremu svih obroka, reči su sprovedene u delo.

Takođe, na kampu su predstavljeni:  ideja i značaj socijalne zadruge, osmišljavanje sadržaja i izgleda proizvoda, mogućnost prikupljanja novčanih sredstava putem licitacije, plan namene istih sredstava, primeri dobre prakse. U tom smislu, organizovana je radionica oslikavanja šolja za kafu koje će biti prodate, a novac iskorišćen za kupovinu novogodišnjih paketića namenjenih romskoj deci.

Osim treninga i radionica, mladi su imali priliku da uživaju u predivnom ambijentu prirode Stare planine, šetnjom stazama za pešačenje, baveći se sportom, a u večernjim satima u zajedničkim prostorijama zbližavali se uz društvene igre. Pri povratku sa kampa posećen je obližnji vodopad Tupavica.

Učesnici su otišli prepuni pozitivnih utisaka, uz zaključak da su vreme provedeno na kampu korisno proveli, obogaćeni novim poznanstvima, saznanjima, ojačani samopouzdanjem, podstaknuti ka  razvijanju liderskih veština. Najvažnije od svega je njihova želja da se tako nešto opet ponovi, čime je cilj kampa i ispunjen.

„Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“

—————————————

„Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“

—————————————

„Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“

—————————————

„Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“

—————————————