Boljevac

Da li opština Boljevac i dalje važi za lokalnu samoupravu sa povoljnim poslovnim okruženjem?
Strategija razvoja opštine Boljevac?
Koliko opština Boljevac ulaže u putnu infrastrukturu?
Trenutna situacija sa vodosnabdevanjem i šumskim putevima u selima boljevačke opštine?
Koliko opština Boljevac ulaže u poljoprivredu i planovi za budućnost?
Značaj dualnog obrazovanja?
Koje su kapitalne investicije i planovi za budućnost u opštini Boljevac?
Savremeno stvaralaštvo, promocija i zaštita kulturnog nasleđa 1. deo
Savremeno stvaralaštvo, promocija i zaštita kulturnog nasleđa 2. deo
Savremeno stvaralaštvo, promocija i zaštita kulturnog nasleđa 3. deo
Hotel Ramonda na Rtnju (Opština Boljevac) – Nikola Jakovljević generalni menadžer