Negotin

Vladimir Veličković (predsednik opštine Negotin) – Putna infrastruktura…?
Vladimir Veličković (predsednik opštine Negotin) – Pomoć države…?
Vladimir Veličković (predsednik opštine Negotin) – Vino kao turistički potencijal i poljoprivreda…?
Vladimir Veličković (predsednik opštine Negotin) – Odliv stanovništva…?
Vladimir Veličković (predsednik opštine Negotin) – Regionalno upravljanje komunalnim otpadom…?
Vladimir Veličković (predsednik opštine Negotin) – Planovi za budućnost…?
Jovanka Stefanović – Stanojević v.d. direktora Doma kulture „Stevan Mokranjac“ Negotin
54. Mokranjčevi dani, Negotinska publika…
Jovanka Stefanović – Stanojević v.d. direktora Doma kulture „Stevan Mokranjac“ Negotin
Mala scena, Ponovo radi bioskop, Saradnja sa drugim institucijama kulture…
Nenad Vojinović direktor Istorijskog arhiva Negotin 1. deo
Nenad Vojinović direktor Istorijskog arhiva Negotin 2. deo
Ivica Trajković – direktor Muzeja Krajine u Negotinu