35. Susreti medicinskih radnika u Gamzigradu

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad“, organizuje 35. Susrete medicinskih radnika Zaječarskog i Borskog okruga. Stručni deo 35. Susreta zdravstvenih radnika biće upriličen u Specijalnoj bolnici i sastojaće se od 2 stručna sastanka koji su akreditovani od strane zdravstvenog saveta. Po rečima organizatora očekuje se preko  400 zdravstvenih radnika iz Zaječarskog i Borskog okruga. U sklopu 35. Susreta medicinskih radnika biće održana dva stručna sastanka sa temama: „Uticaj balneofizikalnih procedura u lečenju arterijske bolesti“ i „Toaleta arterijskih i venskih ulceracija“.
Program :
10.00 – 10.30 – Prijava učesnika
10.30 – Uvodna reč V.D.direktora Specijalne bolnice
11.00 – 11.30 – Stručni sastanak „Uticaj balneofizikalnih procedura u lečenju arterijske bolesti“, predavač struk.med.sestra Maja Miloradović
11.30 – 12.00 – Stručni sastanak „Toaleta arterijskih i venskih ulceracija“, predavač struk.med.teh. Vladan Dinić.
12.00 – Obilazak Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Gamzigrad“
13.00 – Obilazak kasno-antičkog nalazišta „Felix Romuliana“
15.00 – Svečani ručak  – Hotel Srbija-Tis Zaječar