Zaječar: Održana sednica Gradskog veća

U Zaječaru na sednici Gradskog veća razmatrani su i usvojeni Nacrti rešenja o izmenama Odluka o osnivanju Javnog komunalnog stambenog preduzeća “Zaječar” i Turističke organizacije grada Zaječara. Većnici su usvojili Nacrt Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika grada Zaječara, Nacrt Rešenja o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće “Zaječar” u likvidaciji, Nacrt rešenja o usvajanju Početnog likvidacionog izveštaja DOO Biznis incubator centra u likvidaciji. Na sednici Gradskog veća usvojen je Predlog Rešenja o odobravanju godišnjih programa i odredjivanje visine sredstava za realizaciju programa u oblasti sporta na teritoriji grada kao i Predlog Odluke o rasporedu sredstava u oblasti sporta za 2018. godinu. Razmatrana je i odbijena molba Društva Roma Zaječar za finansijskom pomoći za organizaciju Romske slave “Bibijako djive”. Većnici su usvojili i Predlog za promenu Statuta grada Zaječara. Razmatran je i usvojen Predlog o raspisivanju javnog oglasa za odredjivanje doktora medicine za stručno utvrdjivanje vremena i uzroka smrti umrlih izvan Zdravstvene ustanove na teritoriji grada.

Оставите одговор