Negotin: Za sport se izdvaja 38,5 miliona

Odlukom o budžetu Opštine Negotin za razvoj sporta i omladine izdvojiće se 38, 5 miliona dinara. Za podršku lokalnim sportskim organizacijama i savezima planirano je 33 miliona, od čega će 28.890.000 biti utrošeno za potrebe takmičarksog sporta, dok su preostala sredstva namenjena školskom i rekreativnom sportu, održavanju sportskih terena i radu Sportskog saveza. Pet miliona dinara izdvojiće se radi i kako bi se održala sportska infrastruktura, dok je 500.000 dinara predviđeno za sprovođenje omladinske politike.

Оставите одговор