Predavanje o biorazgradivom otpadu u Knjaževcu

U utorak 13. marta u sali opštine Knjaževac biće održan skup „Upravljanje biorazgradivim i ambalažnim otpadom u Istočnoj Srbiji“. Cilj skupa je da pomogne istočnoj Srbiji i lokalnim samoupravama da se bolje pripreme za promene u upravljanju komunalnim otpadom koje nastaju usled procesa EU integracija, sa akcentom na biorazgradivi i ambalažni otpad.

Predavač, Nebojša Pokimica, ekspert za zaštitu životne sredine predstaviće :
-Kako smanjiti količinu biorazgradivog i ambalažnog otpada koja se odlaže na deponijama
-Kako na  najbolji način upravljati ambalažnim i komunalnim otpadom u istočnoj Srbiji,
– Primeri dobre prakse, itd.
Organizaciju skupa podržala Fondacija za otvoreno društvo – FOD.