Danas u 12 sati 4. sednica Gradskog veća Grada Zaječara

Četvrta sednica Gradskog veća Grada Zaječara biće održana danas u sali Gradskog veća Grada Zaječara, sa početkom u 12.00 časova
Za sednicu je predlažen  sledeći dnevni red:

1. Razmatranje Zapisnika sa 1., 2. i 3. sednice Gradskog veća grada Zaječara;
2. Razmatranje Nacrta Odluke o pribavljanju građevinskog zemljišta u korist grada Zaječara, neposrednom pogodbom, uz naknadu, radi izgradnje ulice Homoljske u Zaječaru;
3. Razmatranje:
a) Nacrta Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Istorijskog arhiva “Timočka krajina”Zaječar za 2016.godinu;
b) Nacrta Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Istorijskog arhiva “Timočka krajina” Zaječar za 2016.godinu;
v) Nacrta Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program rada Istorijskog arhiva “Timočka krajina” Zaječar za 2017.godinu;
g) Nacrta Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Istorijskog arhiva “Timočka krajina” Zaječar za 2017.godinu;
4. Razmatranje:
a) Nacrta Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju iz Zaječara za 2016.godinu;
b) Nacrta Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju iz Zaječara za 2016.godinu;
v) Nacrta Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru za 2017.godinu;
g) Nacrta Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski  plan Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju za 2017.godinu;
5.Razmatranje:
a) Nacrta Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Ustanove Centar za kulturu i turizam “Cekit“ U Zaječaru za 2016.godinu;
b) Nacrta Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Ustanove Centar za kulturu i turizam „Cekit“ u Zaječaru za 2016.godinu;
v) Nacrta Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Ustanove Centar za kulturu i turizam „Cekit“ u Zaječaru za 2017.godinu;
6.Razmatranje :
Nacrta Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Predškolske ustanove „Đulići“ Zaječar za period 01.01.2016.-31.12.2016.godine;
7.Razmatranje:
a) Nacrta Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Zdravstvene ustanove Apoteka„Zaječar“ za period 01.01.2016. do 31.12.2016.godine;
b) Nacrta Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Zdravstvene ustanove Apoteka „Zaječar“ za period 01.01.2016. do 31.12.2016.godine;
v) Nacrta Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Zdravstvene ustanove Apoteka „Zaječar“ za 2017.godinu;
g) Nacrta Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zdravstvene ustanove Apoteka „Zaječar“ za 2017.godinu;
8. Razmatranje:
a) Nacrta Rešenja o razrešenju upravnika Pozorišta Timočke krajine „Zoran Radmilović“ u Zaječaru;
b) Nacrta Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti upravnika Pozorišta Timočke krajine „Zoran Radmilović“ u Zaječaru;
v) Nacrta Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Pozorišta Timočke krajine „Zoran Radmilović“ u Zaječaru;
9. Razmatranje Nacrta Rešenja o davanju saglasnosti na upotrebu imena grada Zaječara u nazivu rukometnog kluba;
10. Razmatranje Nacrta Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Narodnog muzeja “Zaječar“;
11. Razmatranje Predloga Rešenja o obrazovanju i imenovanju Komisije za podsticanje razvoja poljoprivrede grada Zaječara;
12. Razmatranje Predloga Rešenja o koeficijentu za obračun i isplatu plate v. d. načelnika Gradske uprave grada Zaječara;
13. Razmatranje Predloga Zaključka o usvajanju Informacije o izvršenom monitoringu parametara stanja životne sredine na području Zaječara za period januar-mart 2017.godine;
14. Razmatranje  Predloga  Zaključka  o  davanju  saglasnosti  za  donošenje Zaključka o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara;
15. Razmatranje Predloga Zaključka o davanju ovlašćenja gradonačelniku grada Zaječara za zaključenje Aneksa br. 2, sporazumnog raskida ugovora o izvođenju radova na rekonstrukciji, dogradnji i modernizaciji Gradskog stadiona u Zaječaru, br. 404-444 od 24.10.2014. godine;
16. Razmatranje Predloga Zaključka o odustajanju od izrade Urbanističkog projekta za izgradnju pešačkog mosta preko reke Crni Timok u Zaječaru;
17. Zaključak o odbijanju ponude Snežane Tasić iz Zaječara za zaključenje Ugovora o prodaji nepokretnosti; 17. Zaključak o odbijanju ponude Snežane Tasić iz Zaječara za zaključenje Ugovora o prodaji nepokretnosti;
18. Razmatranje Predloga Zaključka o nalaganju Gradskoj upravi grada Zaječara o preduzimanju mera u vezi sa snabdevanjem vodom za piće korisnika koji ovu uslugu koriste preko vodosistema akumulacije “Sovinac“ kod Salaša i predlaganje potrebnih mera za obavljanje predmetne komunalne delatnosti;
19. Razmatranje Zahteva Sportskog saveza grada Zaječara za izmenu Pravilnika
o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u gradu Zaječaru;
20. Razno.
SEKRETAR
Marko Đuričić, s.r.
PREDSEDNIK
Boško Ničić, s.r.

Ostavite odgovor