Deca medija

Saradnja u zaštiti od seksualnog zlostavljanja dece na internetu

Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu za godinu i po dana od osnivanja pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija registrovao je 84 predmeta koji imaju elemente krivičnog dela i odnose se na seksualno zlostavljanje dece.

Potpisivanje Sporazuma o saradnji izmešu predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije sa predstavnicima Međunarodne organizacie „Save the children“

Prilikom potpisivanja Sporazuma o saradnji sa međunarodnom organizacijom „Save the children“, džavni sekretar u pomenutom Ministarstvu Tatjana Matić istakla da je u pitanju najteži oblik ugrožavanja dece na internetu, navodeći i podatak da je Interpolova međunarodna baza podataka za seksualno iskorišćavanje dece (ICSE) registrovala deset hiljada slučajeva takvog zlostavljanja dece putem interneta širom sveta, za sedam godina od pokretanja baze.

Državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije Tatjana Matić rukuje se nakon potpisivanja sporazuma sa Dubravkom Vranjanac, menadžerkom organizacije „Save the Children“ za Srbiju

„Veliki brojovakvih slučajeva čak ostaje neprijavljeno ili deca i roditelji obrišu dokaze iugase nalog na kojem se desilo uznemiravanje. Tako prestupnici ostajunekažnjeni i nastavljaju da uznemiravaju i zlostavljaju. Zbog toga je veomavažna edukacija, da i deca i odrasli znaju kako se postupa kod zloupotreba, alipre svega radi prevencije“, poručila je Matić, upozorivši da svaka komunikacijasa nepoznatom osobom, u kojoj se iznose lični podaci ili intima, nosi sa sobomogroman rizik.
Državnisekretar je izrazila očekivanje da će aktivnosti definisane u Sporazumu osaradnji, koji je u ime organizacije „Save the Children“ potpisala menadžerkancelarije za Srbiju, Dubravka Vranjanac, doprineti kvalitetu edukativnekampanje Ministarstva, IT karavan, kao i razvoju Nacionalnog kontakt centra zabezbednost dece na internetu.
Ona je podsetila da pored telefonskog i onlajn savetovanja, edukacije iprijema prijava, putem telefona 19833 i veb adrese www.pametnoibezbedno.rs, Kontakt centar organizuje i prezentacije o bezbednosti dece na internetu širomSrbije, koje i sami građani i škole mogu da zakažu.

AUDIO PRILOG 01
INTERNET SIGURNOST  – Ko su potencijalne žrtve sajber nasilja?

VIDEO PRILOG 01
“DECA MEDIJA” – Koliko su deca danas sigurna na internetu

“DECA MEDIJA” – Koliko su deca danas sigurna na internetu?

——————————————————————————————————————–

Deca sve više izložena digitalnom naselju – Ima li ko da im pomogne?

Nacionalni kontak centar za bezbednost dece na internetu 19833

Digitalnonasilje među decom i mladima se ne smanjuje, uprkos velikom broju kampanjaposvećenih bezbednosti na internetu. Statistike pokazuju da je vršnjačkonasilje na društvenim mrežama, takozvani sajber buling, najrasprostranjenijivid digitalnog nasilja među mladima, kao i da je veliki broj dece, posebnodevojčica, spreman ne samo na komunikaciju sa nepoznatim osobama u virtuelnomsvetu već i da se sa njima sretne. Posebno zabrinjava podatak da u 70 odstoslučajeva oni koji vide da se nasilje dešava – ne reaguju. Selena Cvetković Živković, supervizor u Službi zazaštitu dece i omladine Centra za socijalni rad u Zaječaru ističe  da bi deca razgovore na internetu trebalo davode isključivo javno kako bi sprečili nekoga da im kaže ili ponudi neštoneprikladno. Ukoliko ćaskaju tajno, mladi moraju biti vrlo obazrivi kako ne biotkrili informacije koje mogu da ih identifikuju, kao što su ime, fotografijeili e-mail adrese. Jer nikad neznate u kom trenutku nesvesno možete postatižrtva sajber nasilja.

Selena Cvetković Živković, supervizor u Službi za zaštitu dece i omladine Centra za socijalni rad u Zaječaru   ističe  da bi deca razgovore na internetu trebalo da vode isključivo javno kako bi sprečili nekoga da im kaže ili ponudi nešto neprikladno. 

“Digitalnonasilje podrazumeva korišćenje mnogobrojnih elektronskih uređaja i Internetakako bi se neko namerno uplašio, povredio i ponizio. Način za ovakvo vršenje nasilja je preko sms poruka, slanjem mejlova, snimanjemi objavljivanjem različitih klipova i slika, a koje za cilj imaju da se neko drži u položaju u kome se ne može snaći. Ovo nasilje je takvo da mi veoma često ne znamo ko je osoba koja nad nama vršinasilje, zato što se na tim blogovima koriste nadimci i ne znamo s koje straneopasnost preti. To može biti osoba koja živi u našem neposrednom komšiluku, a može biti iosoba koja živi hiljadama kilometara daleko”, upozorava Selena.
Ona dalje navodi da vrlo često ne možemo ni uticati na dužinu trajanja tog nasilja, ali i da nad detetom nasilje moguvršiti i njegovi vršnjaci, ali i odrasle osobe koje se često predstavljaju kao deca.
„Vrlo često se odrasle osobe predstavljajukao deca, kao njihovi vršnjaci i tako kreću u priču. Oni im nude jednu prijatnuatmosferu, gde se deca mogu otvoreno ponašati i razmenjivati svoja iskustva imišljenja.  Kasnije prilikom razmenefotografija ili nekih neprimerenih sadržaja ili poruka, deca bivaju ucenjivanada će se to objaviti bez njihovog pristanka, pa se zauzvrat od njih zahtevaneki vid usluge. To je klasična ucena i potencijalna opasnost o kojoj mnogadeca ni ne razmišljaju. Zato je prilikom susretanja saovakvim vidom problema neophodno da se što ranije obrate roditeljima ili nastavnicimau školi“, objašnjava Živković.

Zarad BEZBEDNOSTI DECE NA INTERNETU Vlada Republike Srbije oformila je 
Nacionalni kontakt centar putem koga gradjani mogu da prijave zloupotrebu na internetu i ugrožavanje bezbednosti i sigurnosti deteta na broj  19833  BESPLATNO u bilo koje doba dana.

Kako ne bi došlo do ozbiljnijih posledica Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o bezbednosti dece na internetu, ali je oformila i Nacionalni kontakt centar koji je aktivno počeo sa radom i putem koga gradjani mogu da prijave zloupotrebu na internetu i ugrožavanje bezbednosti i sigurnosti deteta na broj  19833  BESPLATNO u bilo koje doba dana.

AUDIO PRILOG 02
INTERNET NASILJE – Loš način komunikacije među decom


VIDEO PRILOG 02
Roditelji da li znate šta vaša deca rade na internetu?

„Deca medija“ – Roditelji da li znate šta vaša deca rade na internetu?

——————————————————————————————————————–

INTERNET BONTON – Vaspitanje ključno u kreiranju
svesti o odgovornom ponašanju na internetu

Iako su se promenilinačini komunikacije među ljudima, kod učenika se iz stvarnog sveta taj vid komunikacije drastično preslikava i u digitalni svet.

Često se govori otome kako se pojavom novih tehnologija (mobilni telefoni, računari, internet, SMS poruke…) izgubilo mnogo od osnovne pismenosti i kulture lepog ponašanja iizražavanja. Oni koji se malo više zadrže na istraživanju ovog problema doći ćedo zaključka da nije sve izgubljeno. Iako su se promenili načini komunikacijemeđu ljudima, kod učenika se iz stvarnog sveta taj vid komunikacije drastično preslikava i u digitalni svet. Upitali smo Draganu Petrović, psihologa uzaječarskoj Gimnaziji: Da li je onaj ko je nasilan u realnom svetu, nužnonasilan i u digitalnom? I evo šta nam je odgovorila:

Dragana Petrivić, psiholog Gimnazije u Zaječaruiz iskustva tvrdi da da su oni koje su skloni nasilju u realnom životu, posvoj prirodi skloni i nasilju na internetu.

“Postoji neko mišljenje da onaj ko je nasilan na internetu nije nasilan u stvarnom životu. To nije tačno. Iz iskustva tvrdim da su oni koje su skloni nasilju u realnom životu, po svoj prirodi skloni i nasilju na internet. Digitalno nasilje je još zgodnije, jer tu mogu da ostanu anonimni, imaju pristup žrtvi 24 časa i žrtva može da dobije poruku uznemiravajuće sadržine u bilo kom trenutku, kada nasilniku to odgovara”, istiće Petković. Ona međutim navodi  da ponašanje na društvenim mrežama potiče od vaspitanja koje svaki pojedinac ima i jako je važno da roditelji deci od malena usađuju vrline i odnos poštovanja među ljudima. “ Ako imamo svest o tome na koji način treba komunicirati uživo onda ćemo znati i kako da se ponašamo na internetu. Nije zdravo da deca od prvog razreda osnovne škole imaju profile na društvenim mrežama, niti da uz kompjuter ili telefon provode više od sat vremena dnevno. Ukoliko se i dogodi da dete dođe u dodir sa virtuelnim svetom treba njegovo ponašanje kontrolisati, ali ga i uputiti na sve neželjene moment sa kojima se može sresti. Ako se dogodi da kojim slučajem dođe u dodir sa digitalnim nasiljem, savetuje se da se dete prvo treba obratiti roditeljima za pomoć”, napominje Petrović.

ZaječarskiGimnazijalci na internetu u proseku provodeod 3 do 6 sati dnevno. Vezu savirtuelnim svetom uglavnom ostvaruju preko mobilnih telefona.

S obzirom da na društvenim mrežama provode mnogo vremena i svakodnevno šalju SMS poruke, roditelji ali i nastavnici sa njima svakako treba da razgovaraju o novim načinima komunikacije, ali i pravilima lepog ponašanja. Jer je uloga odraslih ključna u kreiranju svesti deteta o bezbednom korišćenju interneta, al ii svesti o tome da ukoliko naiđe na neki problem u virtuelnom svetu, pomoć ipak treba da potraži u realnom.

AUDIO PRILOG 03
INTERNET BONTON – Vaspitanje ključno kreiranju svesti o odgovornom 
ponašanju na internetu

VIDEO PRILOG 03
Kako se postaje žrtva digitalnog nasilja?

„Deca medija“ – Kako se postaje žrtva digitalnog nasilja?

——————————————————————————————————————–

INTERNET SIGURNOST – Ko su potencijalne žrtve sajber nasilja?

Istraživanja pokazuju da supotencijalne žrtve digitalnog nasilja prevashodno devojčice, ali I deca kojamnogo vremena provode na internetu, kao i učenici koji imaju slab i školskiuspeh.

Mnoge društvene mrežepoput Facebook-a i Instagram-a vam pružaju mogućnost da postavite svojulokaciju ili da se prijavite na odgovarajuće mesto svaki put kada tvitujete ilipostavlјate status. Ovo može da deluje zabavno vašim prijatelјima da znaju gdese nalazite, ali takođe može da znači da lјudi koje ne poznajete mogu znati gdese nalazite,naročito ako postavlјate statuse sa svog mobilnog telefona naprofil koji je javni.
DA LI STE ZNALI DA TAKO OTVARATE MOGUĆNOST SAJBER NASILNICIMA DA POSTANETE NJIHOVA ŽRTVA?!

Istraživanja pokazuju da su potencijalne žrtvedigitalnog nasilja prevashodno devojčice, ali I deca koja mnogo vremena provodena internetu, kao i učenici koji imaju slab školski uspeh.

Istraživanja pokazuju da su potencijalne žrtve digitalnog nasilja prevashodno devojčice, ali I deca koja mnogo vremena provode na internetu, kao i učenici koji imaju slab i školski uspeh. Međutim, nastavnik informatike Željko Antijević tvrdi da su u riziku od zlostavljanja sva deca korisnici interneta, bez obzira na pol i uzrast.
“ Sva deca su u riziku jer nekima roditelji a nekima prijatelji već formiraju naloge na društvenim mrežama bez obzira što samim tim već krše zakon. Iako postoji starosna odrednica da deca mlađa od 18 godina ne bi trebalo da otvaraju svoje Facebook profile, to pravilo retko ko poštuje. Zato su svi koji nisu punoletni, bez obzira na pol pod tim rizikom”, istakao je Antijević.
Prema njegovim rečima, u Osnovnoj školi “Ljuba Nešić” u Zaječaru odavno postoji praksa da se svake godine u odeljenjima održava po 1 čas na temu
BEZBEDNOSTI DECE NA INTERNETU.

Željko Antijević, direktorOsnovne škola „Ljuba nešić“ i nastavnik informatike tvrdi da su u riziku od digitalnogzlostavljanja sva deca korisnici interneta, bez obzira na pol i uzrast.

“Mi u našoj školi imamo praksu da svake godine u odeljenjima održimo po jedan časdeci o bezbednosti na internet. Smatramo da je to potrebno, jer deca sve višeprovode vremena na internetu a ponajviše na društvenim mrežama gde postoji isvestan rizik po njihovu bezbednost . To znači da oni mogu da prihvate zaprijatelja neku nepoznatu osobu, što je veliki rizik po njih, zatim iz neznanjamogu da okače neku sliku a da ta slika nekom drugom ne odgovara. Tada ih miupozoravamo da sve što kače na internetu to tamo ostaje i da ne mogu da obrišu. Jer čak i kad uklone prikaz, sadržaj zauvek ostaje u virtuelnom svetu, pa umeđuvremenu tu sliku može neko da skine i iskoristi na neki nedozvoljen način”, napominje Antijević.
Zatoje na internetu najpametnije da stvari čuvate za sebe. Ne postavljajte nadruštvenim mrežama ništa što odaje vaše pravo ime, adresu, mobilni telefon ilibilo koji podatak pomoću koga bi stranac mogao da vas kontaktira u realnomživotu. Postarajte se da ne odajete ni lične podatke svojih prijatelja! I bićete BEZBEDNI!

AUDIO PRILOG 04
Učenici sve više izloženidigitalnom nasilju! Ima li ko da im pomogne?

VIDEO PRILOG 04
INTERNET NASILJE U ŠKOLAMA: Koliko je važno da u školama postoji Tim za bezbednost?

„Deca medija“ – INTERNET NASILJE U ŠKOLAMA
Koliko je važno da u školama postoji Tim za bezbednost?

——————————————————————————————————————–

Dali internet od jedne korisne stvari prerasta u opasnost
za našu decu?

Republički zavod za statistiku u 2018. godini u Srbiji je sproveo istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija i došao dosaznanja da gotovo svaka osoba uzrasta od 16 do 24 godine svakodnevno koristiinternet za ulazak na neku od društvenih mreža i gledanje video sadržaja, alitek trećina njih je ograničila pristup svojim ličnim podacima.is

Budući dainternet danas čini veliki deo svakodnevice, počeo je da privlači i onenajmlađe, pa roditelji ne mogu a da se ne zapitaju – Da li su njihova deca bezbednana internetu? Upravo zbog toga je “Tempo Naxi radio” rešio, da na teritorijiZaječara sprovede projekat pod nazivom “Deca medija” i u istraživanje uključiučenike 13 osnovnih i 4 srednje škole sa područja grada, ali i njihovenastavnike, profesore i roditelje.
Rezultati suporažavajući…
Republičkizavod za statistiku u 2018. godini u Srbiji je sproveo  istraživanje o upotrebiinformaciono-komunikacionih tehnologija i došao do saznanja da gotovo svakaosoba uzrasta od 16 do 24 godine svakodnevno koristi internet za ulazak na nekuod društvenih mreža i gledanje video sadržaja, ali tek trećina njih jeograničila pristup svojim ličnim podacima.

Republičkizavod za statistiku u 2018. godini u Srbiji je sproveo  istraživanjeo upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija i došao do saznanja da gotovosvaka osoba uzrasta od 16 do 24 godine svakodnevno koristi internet za ulazakna neku od društvenih mreža i gledanje video sadržaja, ali tek trećina njih jeograničila pristup svojim ličnim podacima.

Statistika još pokazuje da se putem internet bez adekvatne zaštite najčešće dele fotografije koje lako mogu biti zloupotrebljene.

Statistika još pokazuje da se putem internet bez adekvatne zaštitenajčešće dele fotografije koje lako mogu biti zloupotrebljene.

Kao korisnicima društvenih mreža, internet život svakog on nas čitavom svetu nudi kao na tacni. Postavljanjem statusa i fotografija  na društvenim mrežama mi ostavljamo jednu vrstu trajnog traga, na osnoivu koga ljudi mogu izvoditi zaključke o nama.

Dragana Rašić, sociolog podseća da sve što postavimo na internet tu ostaje zauvek, i da se iz tograzloga moramo odgovorno ponašati.

Sociolog Dragana Rašić podseća da sve što postavimo na internet tu ostaje zauvek, id ase iz tog razloga moramo odgovorno ponašati.
“ Činjenica je da na osnovu dva ili tristatusa, ili dve ili tri činjenice koje ostavite na internetu može da senapravi čitav vaš profil, to je negde zastrašujuće. Ali sa druge strane čini mise da mi nemamo svest o tome kakve mogu biti posledice kačenja svega ličnog nadruštvenim mrežama. Mi očigledno samo imamo želju da se predstavimo u štoboljem svetlu i to nam je prioritet. Međutim, prevencija je uvek nešto što je boljepreduzeti, nego dovoditi sebe u situaciju da problem rešavamo na mnogo težinačin. Zato je najbolje biti oprezan i svoju privatnost čuvati samo za sebe”,apeluje Rašić.
Virtuelni svet idealno je mesto za vršenje nasilja jer počinioc može ostatianoniman, a dostupnost žrtve je 24 sata. Razvijanjem svesti ali i znanja oprednostima i rizicima korišćenja interneta i načinima bezbednog korišćenjaistog, razvijamo i unapređujemo i našu digitalnu pismenost. Deci Internet netreba zabranjivati, već ih treba usmeriti na koji način da ga koriste, ali i odstarta upoznati sa potencijalnim opasnostima koje ih vrebaju. “PAMETNO IBEZBEDNO” slogan je pod kojim nas i Ministarstvo telekomunikaca upoznaje sazloupotrebama u digitalnom svetu.

AUDIO PRILOG 05
Kakve sve vrste digitalnog nasilja postoje?

——————————————————————————————————————–

DIGITALNA PISMENOST: Koliko jebezbednost dece na internetu važna?

Deca se ne rađaju digitalno pismena, niti znaju da se zaštite od onlajn maltretiranja, kao ni da ga prepoznaju, što dovodi do različitih problema, koji se u najgorem slučaju završavaju pogubno i po dete i po roditelje. Nažalost, samo nešto manje od četvrtine roditelja svesno je problema da ne znaju šta tačno njihova deca rade na internetu i ne znaju kako da ih zaštite od loših uticaja. Bojan Cokić inspektor odeljenja kriminalističke policije Policijske uprave u Zaječaru ističe da je u cilju zaštite dece i mladih na društvenim mrežama, neophodno da roditeljji svoju decu upoznaju sa opasnostima koje vrebaju na internetu i informišu ih o pravilima bezbednog ponašanja u virtuelnom svetu.

“U ovoj oblasti od velikog značajaaktivnosti koje se sprovode u cilju prevencije problema ove vrste, kao ipodizanje svesti dece, a i šire javnosti o postojanju digitalnog nasilja imerama zaštite. U tom smislu Ministarstvo unutrašnjih poslova zajedno saMinistarstvom prosvete nauke i tehnološkog razvoja od septembra 2017. godinerealizuje program “Osnovi bezbednosti dece” u okviru kojeg policijskislužbenici opredeljeni za rad sa maloletnim licima drže predavanja učenicima 4i 6 razreda svih osnovnih škola u Republici Srbiji na temu “Bezbedno korišćenjeinterneta i društvenih mreža”, istakao je Cokić.
Kao korisnicima društvenih mreža,internet život svakog on nas čitavom svetu nudi kao na tacni. Postavljanjemstatusa i fotografija  na društvenimmrežama mi ostavljamo jednu vrstu trajnog traga, na osnoivu koga ljudi moguizvoditi zaključke o nama. Veće poverenje između deteta iroditelja, edukacija obe strane u korišćenju interneta, ali i programskih alataza zaštitu dece i pomoć provajdera, u velikoj meri mogu da ograniče dostupnostlošeg uticaja i sličnih sadržaja u virtuelnom svetu.

“U cilju zaštite decei mladih na društvenim mrežama potrebno je da roditelji upoznaju svoju decu saopasnostima koje vrebaju na internetu, informišu se o pravilima bezbednogponašanja. Važno je da roditelji sa decom i zgrade odnos poverenja kako bi imse ona vratila za pomoć u slučaju da doživi neku neprijatnost u digitalnomsvetu. Nije neophodno daroditelj bude vešt u oblasti digitalne tehnologije, već je dovoljno da pokažeinteresovanje za ono što njegovo dete radi na internetu na taj način što će seu što većem stepenu uključiti u njegov online život i zajedno sa njimuspostaviti pravila korišćenja interneta, kao i posledice u slučaju kršenja tihpravila”, istiće Cokić.
Prema rečimastručnjaka, ključna je saradnja svih karika, a posebno socijalnih službi ijavnih ustanova, čiji bi predstavnici na sbe trebalo da preuzmu ulogu edukatorai onoga ko podiže svest o tome koliko je BEZBEDNOST DECE NA INTERNETU važna.

AUDIO PRILOG 06
Treba li deci zabraniti korišćenje interneta?

——————————————————————————————————————–

DIGITALNO NASILJE – NASILJEMODERNOG DOBA:
Kako zaštititi decu?

Osim teksta i SMS poruka, DIGITALNO NASILJE često uključuje ifotografije i video snimke, a sve u cilju da se neko drži u položaju u kome se ne može snaći.

Povećanje korišćenja interneta u poslednje dve decenije premeštaveliki deo komunikacije u digitalni (onlajn) prostor, što kreira novo okruženjeza ispoljavanje nasilja. Ono što njega izdvaja u odnosu na direktne sukobe sumedijumi putem kojih može da se izrazi. Osim teksta i SMS poruka, DIGITALNO NASILJE često uključuje i fotografije i video snimke, a sve u cilju da se nekodrži u položaju u kome se ne može snaći.“Vrlo često ne možemo ni uticati na dužinu trajanja tog nasilja. Ono može datraje nedeljama ili mesecima, i u ovom delu su deca potencijalno ugrožena zatošto ne umeju da prepoznaju opasnost. Promene u ponašanju na koje odrasli većtreba da reagujuj su kada deca vidno pate i postaju depresivna. Tada roditeljitreba da reaguju u prvoj liniji, ali i nastavni kadar i njihovo bliskookruženje“, navodi Selena Cvetković Živković, supervizor u Službi zazaštitu dece I omladine Centra za socijalni rad u Zaječaru.

Najčešći oblici zloupotrebe na internetu sutrafficking, blud sugestija i vršnjačko nasilje. 

Najčešći oblici zloupotrebe na internetu su trafficking, blud sugestija i vršnjačko nasilje. Na svu sreću prema rečima Selene Cvetković Živković, broj prijava po ovom osnovu u zaječarskom Centru za socijalni rad bio je izuzetno mali. „U praksi smo mi imali samo jedan slučaj nasilja ove godine. U takvim situacijama Centar za socijalni rad radi paralelno i sa žrtvom žrtvom nasilja i sa njenom porodicom, ali i sa maloletnikom koji je označen da je nasilnik. Sreća je da u praksi nemamo tako veliki broj prijavljenih slučajeva, međuti itekako smo svesni činjenice da se mnogo manje slučajeva prijavi nego što se zaista dogodi“, napominje Živković Cvetković.

Prema rečima Selene Cvetković Živković, supervizora u Službi za zaštitu dece i omladine Centra za socijalni rad uZaječaru broj prijava po ovom osnovu u zaječarskom Centru bio je izuzetno mali.Međutim, činjenica je da se mnogo manje slučajeva prijavi nego što sezaista dogodi.

U Centru za socijalni rad podsećaju da je u skladu sa Uredbom o bezbednosti i zaštiti dece prilikom korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija, uspostavljen  Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu. Putem tog centra pozivanjem broja 19833 Ministarstvo sprovodi savetovanje dece, roditelja, učenika i nastavnika, kao i svih drugih građana, o prednostima i rizicima korišćenja interneta i bezbednim načinima korišćenja novih tehnologija. Na pomenuti broj omogućen je i prijem prijava štetnog, neprimerenog i nelegalnog sadržaja i ponašanja na internetu, odnosno prijavljivanje ugroženosti prava i interesa deteta. Pozivanjem broja 19833 svako ko živi na teritoriji republike Srbije može od Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, da sada svi građani, uključujući i decu i maloletna lica, mogu da se obrate tom centru ukoliko žele da dobiju savete iz oblasti bezbednosti na internetu ili upute prijavu ugrožavanja bezbednosti dece na internetu.

AUDIO PRILOG 07
INTERNET LAŽI – Sve što je na internetu ne mora biti istina!

——————————————————————————————————————–

INTERNETNASILJE U ŠKOLAMA: Koliko je važno da u školama postoji Tim za bezbednost?

Radionice na kojima mladi govore mladima o opasnostima kojimasu izloženi najbolji SU način da deca shvate da je odgovorno ponašanjeključ  spasa I da sve što se vidi na internetu ne mora svakako da budeistina.

Lažno predstavljanje na društvenim mrežama, zloupotreba postavljenih fotografija, internet predatori, opasnosti su koje svakodnevno vrebaju mlade koji sve više vremena provode u virtuelnom, nego realnom svetu. Neograničena sloboda govora, fotografije koje potiču na nasilje, pornografski sadržaji – deo su opusa kojeg nude socijalne mreže. Samim tim, oprez je imperativ. Zato su radionice na kojima mladi govore mladima o opasnostima kojima su izloženi najbolji način da deca shvate da je odgovorno ponašanje ključ  spasa I da sve što se vidi na internetu ne mora svakako da bude istina. Timočki omladinski centar već osam godina radi na prevenciji nasilja na intenetu

Preventiva i bezbednost učenika su prioritet u budućhnosti kako bi se bavili uzrocima problema, a ne posledicama“, istakla je Dunja Marušić iz Timočkog omladinskog centra u Zaječaru.

„U cilju što bezbednijeg korišćenja interneta organizuju tribine i predavanja u osnovnim i srednjim školama. Preventiva i bezbednost učenika su prioritet u budućhnosti kako bi se bavili uzrocima problema, a ne posledicama“, istakla je Dunja Marušić iz TOC-a

Jovana Kocić, defektolog Škole za srednje i osnovno obrazovanje “Jelena Majstorović” istiće da im je u ovoj obrazovnoj ustanovi glavni cilj stvaranje bezbednog okruženja za decu i zato je postojanje Tima za bezbednost od izuzetne važnosti.

Jovana Kocić, defektolog Škole za srednje i osnovno obrazovanje “Jelena Majstorović” istiće da im je u ovoj obrazovnoj ustanovi glavni cilj stvaranje bezbednog okruženja za decu i zato je postojanje Tima za bezbednost od izuzetne važnosti. Mladi su postali svesni šta sa sobom nosi virtuelni svet i svesni da je on jedno ogledalo realnog sveta. Na tribinama osnovcima se prezentuju konkretni primeri posle kojih oni počnu da razmišljaju i počnu da menjaju ponašanje na internetu, zaključili su organizatori.

AUDIO PRILOG 08
(Ne)bezbedni profili na društvenim mrežama

(Ne)bezbedni profili na društvenim mrežama
„Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije – Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izraženi u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva“