Zdravstveni centar Zaječar u nedelju organizuje preventivne preglede

Zdravstveni centar Zaječar na inicijativu Ministarstva zdravlja Republike Srbije nastavlja sa preventivnim pregledima stanovništva sa područja Grada Zaječara u nedelju 16. decembra 2018. u periodu od 8 do 16 sati.
Sadržaj preventivnih pregleda:
– Klinički pulmološki pregled i po potrebni dodatna dijagnostika
– Klinički oftamološki pregled sa pregledom očne pozadine
– Određivanje CEA (tumorski marker)
Pulmološki pregledi biće obavljeni Pneumoftiziološkom dispanzeru a oftamološki pregled i uzorkovanje krvi u Domu zdravlja. Potrebno je da građani sa sobom ponesu zdravstvenu ispravu (ako je poseduju), raniju medicinsku dokumentaciju i neki od identifikacionih dokumenata. 

Prethodni članci