11. Sednica Skupštine grada Zaječara 22. juna

Sednica Skupštine grada Zaječara, 11. po redu, zakazana je za sredu, 22. jun 2022.

Odbornici će razmatrati odluku o javnim priznanjima Grada Zaječara, odluku o pristupanju Plana detaljne regulacije za uređenje Spomen park šume „Kraljevica“, odluku o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane na teritoriji KO Brusnik, odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Zaječara i opština Knjaževac, Sokobanja i Boljevac, kao i odluku o pristupanju izradi Strategije za mlade grada Zaječara.

Na dnevnom redu sednice će se naći i odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Zaječara za period 2023-2025. godine, odluka o pristupanju izradi Plana javnog zdravlja grada Zaječara za period 2023-2029. godine, kao i odluka o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama na teritoriji grada Zaječara.

Na sednici lokalnog parlamenta biće odlučivano i o otpisu potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda grada Zaječara subjektu privatizacoije „Društvo za održavanje zgrada“ d.o.o. Beograd, a pred njima će se naći i odluka o izmeni i dopuni odluke o subvencionisanju gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara.

Na dnevnom redu sednice su i Rešenje o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ na cenovnik o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na teritoriji grada, rešenje o davanju saglasnosti tom preduzeću na cenovnik na redovnom održavanju ulica i puteva, kao i rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora tog javnog preduzeća.

Odbornici će razmatrati i rešenja o usvajanju godišnjeg i finansijskog izveštaja o radu, za prošlu godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“, rešenja o davanju saglasnosti na plan i program rada, kao i na finansijki plan za 2022. godinu te ustanove, kao i odluku o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža ta ustanova za ovu godinu.

Na dnevnom redu je i Rešenje o davanju saglasnosti na finansijski plan za 2022. godinu Matične biblioteke „Svetozar Marković“, rešenja o prestanku članstva u Upravnom i Nadzornom odboru Fondacije „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, rešenja o razrešenju člana Nadzornog i Upravnog odbora zaječarskog pozorišta, kao i rešenje o davanju saglasnosti na odluku o traženju prethodne saglasnosti Skupštine grada Zaječara za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora zaječarskog pozorišta.

Na sednici Skupštine grada, odbornici će odlučivati o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora Ekonomsko-trgovinske škole, Gimnazije, Tehničke škole, Osnovne škole „Ljuba Nešić“, Osnovne škole „Desanka Maksimović“, Osnovne škole „Hajduk Veljko“, Osnovne škole „Ljubica Radosavljević Nada“, Osnovne škole „Đura Jakšić“, Osnovne škole „Jeremija Ilić Jegor“ u Rgotini, Osnovne škole „Vladislav Petković Dis“ u Grljanu, Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Vražogrncu, Osnovne škole „15. maj“ u Malom Jasenovcu, Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Salašu, Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Majstorović“, kao i Osnovne škole za muzičko obrazovanje „Stevan Mokranjac“.

Početak sednice je u 10:00 sati.

Prethodni članci