14. sednica Skupštine grada Zaječara u toku, dnevni red sa preko 20 tačaka.

Danas se u zgradi Gradske uprave u Zaječaru održava 14. Skupština grada, nakon konstantovanja kvoruma i usvajanja zapisnika sa predhodne sednice zaječarski odbornici prelaze na raspravu i usvajanje dnevnog reda koji broji preko dvadeset tačaka.
Prva tačka dnevnog reda, predloga odluke o izmeni statuta grada, usvojen je većinom glasova, i u statutu grada pod članom 47 u buduće nalaziće se formirana  „Komisija za rodnuravnopravnost“. Za ovu odluku u skupštini je postignuta široka saglasnost, odnosno odluka o promeni statuta grada Zaječara je usvojena većinom glasovaa.
Na objedinjenom glasnju jednoglasno usvojena je  druga tačka dnevnog reda povodom izmene i dopune Poslovnika Skupštine Gradada Zaječara, kojom će se materjali za sednice odbornicima skupštine biti predstavljani u elektronskom obliku od 14 maja.

Prethodni članci