32. sednica Skupštine Grada Zaječara

Mijodrag Simonović, sa izborne liste URS-a, novi je odbornik Skupštine Grada Zaječara umesto Željka Vasića, jer mu je mandat potvrđen na sednici koju je predsednik Saša Mirković održao 24. januara. Potom su odbornici razmatrali i većinom glasova usvojili Odluku o izmeni Odluke o prenosu prava korišćenja sredstava u javnoj svojini od JKP „Kraljevica“ na JKSP „Zaječar“, Odluku o poveravanju prava upravljanja, korišćenja i održavanja komunalnih objekata javnom komunalnom preduzeću “Kranjevica” i Odluku o pokretanju postupka osnivanja Udruženja  „Nacionalna asocijacija lokalnih kancelarija za mlade“. Kao dopune dnevnog reda, na predlog Gradskog veća, Skupština je razmatrala i usvojila odluke o izmenama i dopunama Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji Grada Zaječara, Odluke o određivanju početnog iznosa zakupnine kod davanja u zakup građevinskog zemljišta i Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija Grada Zaječara. Veće je kao dopune predložilo, a odbornici izglasali i Odluku o pristupanju izradi izmena i dopuna planova detaljnih regulacija za izgradnju uređaja za proizvodnju energije “FARME VETRENJAČA” u Zaječaru, Odluku o prihvatanju obaveze servisiranja preostalog dela duga za Projekat “Rekonstrukcija, dogradnja i modernizacija Gradskog stadiona u Zaječaru”, Rešenje o davanju ovlašćenja gradonačelniku Grada Zaječara za zaključenje Aneksa br. 1 Ugovora o komisionu, te Rešenje o davanju saglasnosti na Aneks godišnjeg plana rada Predškolske ustanove “Đulići”.
Kao dopuna dnevnog reda na sednici je razmatrano i Rešenje o dopuni Rešenja o imenovanju predsednika, članova i sekretara Gradske izborne komisije Grada Zaječara u stalnom sastavu i njihovih zamenika, a koji je predložila novoformirana odbornička grupa “Zaječar u srcu”. Predlog za dopunu dnevnog reda, koji je podneo Ivan Joković, nije dobio podršku dovoljnog broja prisutnih odbornika. Odbornici su razmatrali i dali saglasnost na programe poslovanja u 2014. godini JKP „Vodovod“, JKSP „Zaječar i JP „Direkcija za izgradnju“, te usvojili Program uređenja građevinskog zemljišta i komunalne izgradnje Grada Zaječara za 2014. godinu.

Prethodni članci

Leave a Comment