34.sednica Gradskog veća Grada Zaječara

Na 34. sednici Gradskog veća Grada Zaječara, kojom je 29. oktobra predsedavao gradonačelnik Velimir Ognjenović, usvojeni su Nacrt odluke o izmeni Odluke o Gradskoj upravi Grada Zaječara i izveštaj o izvršenju budžeta za period od prvog januara do 30.septembra 2013. godine. Razmatrani su i usvojeni nacrti Odluke o prenosu prava korišćenja sredstava u javnoj svojini od JKP „Kraljevica“ na JKSP „Zaječar“ i Zaključka o nalaganju Nadzornom odboru JKP „Kraljevica“ preduzimanje svih zakonom predviđenih radnji u cilju pokretanja stečajnog postupka nad ovim preduzećem. Obrazlažući ovu tačku gradonačelnik Ognović je istakao da je Grad svojim ponašanjem i neispunjavanjem obaveza u protekle tri godine doveo „Kraljevicu“ u bezizlazan finansijski položaj, a sada ni ovo preduzeće ni Grad nisu u situaciji da obezbede sredstva za otplatu nagomilanih dugova i normalno poslovanje. To dovodi u pitanje ostvarivanje osnovnih komunalnih funkcija, ali i položaj zaposlenih. Rešenje je u preuzimanju poslova od strane  JKSP „Zaječar“, a to znači i opreme i druge javne imovine koju je koristila JKP „Kraljevica“, kao i 90 odsto sadašnjih zaposlenih.  Članovi Veća su se složili i sa nacrtima rešenja o izmeni članova školskih odbora Gimnazije  i OŠ „Đura Jakšić“, a u drugostepenom postupku odbili žalbe Ane Cvetković Spnović iz Zaječara na rešenja Odeljenja za društvene delatnosti Gradske uprave Grada Zaječara. Gradsko veće je razmatralo i dalo saglasnost na zahtev Osnovne muzičke škole „Stevan Mokranjac“ u Zaječaru za otvaranje Srednje muzičke škole. Takođe je razmatran i prihvaćen i zahtev Eparhije Raško – Prizrenske za pomoć, koju će Grad Zaječar uputiti u skladu sa svojim mogućnostima. Kao dopune dnevnog reda razmatrani su i usvojeni nacrti rešenja o davanju saglasnosti na statute Ustanove za kulturu i turizam „CEKIT“ i JKSP „Zaječar“, te razrešenju Miodraga Milutinovića i imenovanju Miroslava Pecića za vršioca dužnosti Javnog komunalnog preduzeća Gradsko saobraćajno preduzeće „Zaječar“. Članovi veća su prihvatili Predlog zaključka o potrebi zakupa poslovnih prostorija u Beogradu za promociju Grada Zaječara, jer smatraju da će jedno zaposleno lice i dve kancelarije omogućiti predstavnicima Grada, ali i Agencije za strateški razvoj, zaječarskih ustanova, javnih i drugih preduzeća da u prestonici organizuju poslovne sastanke, susrete i promocije. Takođe je prihvaćen i Predlog zaključka o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa I Ugovora o zakupu poslovnih prostorija iz 2011.

godine.

Prethodni članci

Leave a Comment