450m2 na Popovoj plaži za samo 15000 dinara mesečno

„SPORTSKO POSLOVNI CENTAR TIMOK“DOO OBJAVLJUJE
O G L A S
ZA IZDAVANjE U ZAKUP PROSTORA ZA KAFIĆ NA OBALI POPOVE PLAŽE PUTEM PRIKUPLJANJA ZATVORENIH PONUDA

1. ZAKUP PROSTORA ZA KAFIĆ NA OBALI POPOVE PLAŽE DANA ZA SEZONU 2017.GOD. UKUPNA POVRŠINA ZA IZDAVANJE 450 m2,
POČETNA CENA ZAKUPA JE 15 000 din.sa PDV / MESEČNO
USLOVI OGLASA
PRAVO UČEŠĆA IMAJU PRAVNA LICA KOJA SU REGISTROVANA ZA OBAVLJANJE UGOSTITELjSKIH DELATNOSTI U SKLADU SA ZAKONOM I KOJA NEMAJU DUGOVANjA
PREMA SPC TIMOK DOO
PRIJAVLJIVANJE NA OGLAS SE VRŠI DOSTAVLJANJEM LIČNIH PODATAKA U ZATVORENOJ KOVERTI I TO:
– NAZNAČITI NA KOVERTI – ZAKUP PROSTORA NA POPOVOJ PLAŽI ZA SEZONU 2017.
– IZVOD IZ APR-A
– PONUĐENU CENU ZAKUPA, NE MANJU OD POČETNE
PONUDA ZA UČEŠĆE NA OGLAS SE PODNOSI U PISMENOJ FORMI, U PROPISANO ZATVORENOJ KOVERTI SA NAZNAKOM: PONUDA ZA ZAKUP PROSTORA NA P.PLAŽI – NE OTVARAJ. ZATVORENE PONUDE DOSTAVITI U PROSTORIJAMA SPORTSKE HALE DO 04.08.2017.GOD. PONUDE SE MOGU DOSTAVITI I POŠTOM ZAKLJUČNO SA DATUMOM
04.08.2017.GOD.NA ADRESI: SPC TIMOK DOO PARK ŠUMA KRALjEVICA BB, ZAJEČAR PROSTOR KOJI JE PREDMET ZAKUPA MOŽE SE VIDETI SVAKOG DANA OD 08 -15 ČASOVA.
KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE JE NAJVIŠA PONUĐENA CENA ZAKUPA. U SLUČAJU DA JE PONUĐEN ISTI IZNOS ZAKUPA, ZAKUPAC ĆE BITI PONUĐAČ SA
LICITIRANOM VIŠOM CENOM. LICITACIONI KRUG IZNOSI 1 000,00 DIN. OTVARANjE I UTVRĐIVANjE NAJPOVOLjNIJEG PONUĐAČA OBAVIĆE SE KOMISIJSKI DANA 08.08.2017.GOD. U 12 ČASOVA U PROSTORIJAMA SPORTSKE HALE. SVA BLIŽA OBAVEŠTENjA MOGU SE DOBITI NA TELEFON 432-329, 064/833 43 43 ILI LIČNO U PROSTORIJAMA SPORTSKE HALE.

Prethodni članci

Leave a Comment