46. sednica Gradskog veća Zaječara

Gradonačelnik Zaječara Velimir Ognjenović održao je trećeg decembra, po hitnom postupku, 46. sednicu Gradskog veća Grada Zaječara na kojoj je usvojen Nacrt odluke o budžetu Grada Zaječara za 2014. godinu. Njime se Skupštini Grada predlaže da ukupni prihodi i rashodi iznose 2.261.692.700 dinara, a gradonačelnik Ognjenović kaže da je zadovoljan celim postupkom izrade najvažnijeg ekonomskog dokumenta Grada.„Predlog Nacrta odluke o budžetu Grada Zaječara za 2014. godinu rađen je zajedno sa našim koalicionim partnerima i ja sam izuzetno zadovoljan što smo postigli da bude razvojni kako bi smo u Zaječaru gradili i naredne godine. Istina, postoji planirani deficit, ali ćemo moći da ga nadoknadimo. Izuzetno sam zadovoljan i odvijanjem cele sednice, tokom koje su se čule konstruktivne rasprave, a sve odluke donete jednoglasno.
Članovi Veća su se saglasili sa Nacrtom odluke o izmeni Odluke o devetom dopunskom budžetu, te nacrtima Odluke o izmenama Odluke o rasporedu radnog vremena obavljanja trgovinske, ugostiteljske i zanatske delatnosti i Odluke o načinu objavljivanja odluka i drugih opštih akata Grada Zaječara. Razmatrani su i usvojeni nacrti rešenja o usvajanju izveštaja o radu i finansijskih izveštaja Fondacije „Zoran Radmilović“ i Matične biblioteke „Svetozar Marković“, te rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja i Finansijski plan za 2013. godinu i cenu vode JKP „Komunalac“ Salaš. Razmatran je i prihvaćen i Nacrt rešenja o davanju saglasnosti JKP „Zaječarparking“ Zaječar na Cenovnik korišćenja javnih parkirališta na teritoriji grada Zaječara.
Veće je, takođe, razmatralo i usvojilo nacrte rešenja o davanju saglasnosti na I Rebalans Plana i Programa poslovanja JKSP „Zaječar“ za 2013. godinu, rešenja o davanju saglasnosti ovom preduzeću na cenu grobljanskih i usluga izvoženja smeća, kao i Odluke o dopuni Odluke o prenosu prava korišćenja sredstava u javnoj svojini od JKP „Kraljevica“ na JKSP „Zaječar“. Prihvaćeni su i Nacrt rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja JKP Gradsko saobraćajno preduzeće „Zaječar“ za poslovnu 2014. godinu, nacrti rešenja o prestanku prava korišćenja nepokretnosti prenete JKP „Kraljevica“ i „Biznis inkubator centru Zaječar“.

 

Razmatrani su i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Stručnoj službi za skupštinske poslove Skupštine Grada Zaječara, Predlog zaključka o pokretanju postupka za pribavljanje nepokretnosti u javnoj svojini Grada Zaječara, neposrednom pogodbom, bez naknade, Predlog zaključka o prihvatanju Zapisnika o tehničkoj ispravnosti i mogućnosti popravke vozila Gradske uprave Grada Zaječara. Većnici su usvojili Zaključak o predlogu sastava Komisije za vraćanje zemljišta koje je prešlo u državnu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda i saglasili se da se Crvenom krstu Zaječara pomogne sa 55.000 dinara za kupovinu igračaka za 110 novogodišnjih paketića za decu, korisnike socijalne pomoći preko ove organizacije.

Prethodni članci

Leave a Comment