63. sednica Gradskog veća

Predsednik Gradskog veća Velimir Ognjenović održao je 23. januara sednicu na kojoj su razmatrani i usvojeni nacrti odluka o izmenama i dopunama  Odluke o lokalnim komunalnim taksama, Odluke o komunalnom uređenju na teritoriji Grada Zaječara, Odluke o određivanju početnog iznosa zakupnine kod davanja u zakup građevinskog zemljišta, Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija Grada Zaječara, te Odluke o prenosu prava korišćenja sredstava u javnoj svojini od JKP „Kraljevica na JKSP „Zaječar“.
Na sednici su usvojeni i nacrti Odluke o pristupanju izradi izmena i dopuna planova detaljnih regulacija za izgradnju uređaja za proizvodnju energije „FARMA VETRENJAČA“ u Zaječaru, Odluke o poveravanju prava upravljanja, korišćenja i održavanja komunalnih objekata JKP „Kraljevica“ i Odluke o prihvatanju obaveze servisiranja preostalog dela duga za Projekt „Rekonstrukcija, dogradnja i modernizacija Gradskog stadiona u Zaječaru“.
Članovi Gradskog veća razmatrali su i prihvatili nacrte Rešenja o davanju ovlašćenja gradonačelniku Grada Zaječara za zaključenje Aneksa br. 1 Ugovora o komisionu i Rešenja o davanju saglasnosti na Aneks godišnjeg plana rada Predškoske ustanove „Đulići“ za 2013/2014 godinu. Takođe su usvojili i Predlog pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora Grada Zaječara.
Pred Gradsko veće našli su se odgovor na odborničko pitanje Isidora Markovića, zahtevi za isplatu novčanih sredstava OŠ „Hajduk Veljko“ za sanaciju sanitarnog čvora u isturenom odeljenju ove škole u selu Zvezdan i Društva Roma Zaječar za organizovanje romske slave „Bibijako đive“, kao i Odluka o kupovini jednog tablet računara. Veće je odbilo zahtev Daneta Todorovića i, postupajući kao drugostepeni organ, donelo rešenja o odbijanju žalbi Neziri Arte i Dragane Kostadinović na rešenja Odeljenja za društvene delatnosti.

Prethodni članci

Leave a Comment