Apel građanima

Zbog visokih temperatura i mogućih suša u toku letnjih meseci apeluje se na građane da u cilju zaštite od požara poštuju preventivne mere zaštite od požara i tako brinu o bezbednosti ljudi, životinja, biljaka i imovine. Zbog povećane opasnosti od nastanka požara na otvorenom prostoru i šumskim kompleksima u narednom periodu, potrebno je pojačati kontrolu sprovođenja i poštovanja preventivnih mera zaštite od požara. Apeluje  se na građane da ne pale travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru, u urbanim sredinama, u blizini šuma, na obradivim površinama, kao i da ne pale vatru tokom boravka u prirodi na mestima koja za to nisu predviđena. U skladu sa Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru, kao i loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to vidno obeleženim mestima. Podsećaju se građani da svojim nepromišljenim postupcima mogu ugroziti sopstvenu i bezbednost drugih ljudi i imovine.

 

 

 

 

 

Prethodni članci

Leave a Comment