Ažuriranje baze podataka o nekretninama

Grad Zaječar u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ) do 30.novembra ažurira bazu podataka o nekretninama, tako da će naredna tri meseca saradnici biti na terenu na području grada i nekoliko zaječarskih sela. U dopisu Aleksandra Grunauera, vođe projekta u GIZ-u, koji finansira projekat, navodi se: „Mi podržavamo gradove i opštine u popisu imovine, kao i ažuriranju baze podataka o nekretninama, jer od toga dugoročnu korist imaju pre svega građani. Mislimo da je važno da svi imaju podatke o nekretninama koje se slažu sa onim kakvo je I stvarno stanje ne terenu, jer samo tako svi građani, na fer i jednak način mogu ispunjavati svoju zakonsku obavezu, odnosno platiti porez. Na evidenciji poreznika, nakon sprovođenja našeg projekta, u devet opština, sada ima još 18.000 nekretnina.“

Prethodni članci

Leave a Comment