Danas je održana 17. sednica Gradskog veća grada Zaječara

Danas je u velikoj sali Gradske uprave održana 17. sednica Gradskog veća grada Zaječara. Na sednici su razmatrani i usvojeni zapisnici sa 15. i 16. sednice Gradskog veća. Gradski većnici su jednoglasno usvojili Nacrt Odluke o budžetu grada Zaječara za 2022. godinu, sa Kadrovskim planom za 2022. godinu. Zeleno svetlo je dato i na Nacrt Odluke o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2021. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni, kao i na Nacrt Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2022. Godinu.

Na 17. sednici Gradskog veća usvojen je i Nacrt Programa za sprovođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara za 2022. godinu, Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Higijena“ Zaječar, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću “Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar, na Plan zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Zaječara 2021/2022 godine, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „ Timok – održavanje“ Zaječar za 2022. godinu, Nacrt Rešenja o prestanku mandata direktora Narodnog muzeja „Zaječar“ u Zaječaru, Nacrt Rešenja o imenovanju direktora Narodnog muzeja „Zaječar“ u Zaječaru i Nacrt Rešenja o imenovanju Komisije za stipendiranje studenata grada Zaječara.

Izvor: zajecar.info

Prethodni članci