Davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

Gradska uprava grada Zaječara obaveštava zainteresovana pravna i fizička lica da, najkasnije do 09. oktobra 2015. godine u 15,30 sati, Komisiji Grada Zaječara za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini mogu podneti prijave na javno nadmetanje prikupljanjem pisanih ponuda u drugom krugu. Formular prijave i adresirane koverte navedena lica mogu preuzeti u Gradskom informativno-uslužnom centru Gradske uprave grada Zaječara, svakog radnog dana u vremenu od 07,30 do 15,30 sati. Otvaranje pisanih ponuda biće održano 12. oktobra 2015. godine, u Maloj sali Skupštine Grada Zaječara, sa početkom u 11,00 sati.

Prethodni članci

Leave a Comment