„Dečiji centar“ iz Zaječara započeo realizaciju međunarodnog projekta “U korak sa inkluzijom”

„Dečiji centar“ iz Zaječara je u partnerstvu započeo realizaciju međunarodnog projekta “U korak sa inkluzijom” (Catch up With the Inclusion), u oviru programa Erasmus+ a uz podršku Fondacije Tempus.

Partnerstvo obuhvata 4 organizacije: “Dečiji centar” iz Zaječara (Srbija), Plesni kolektiv “Magija“ iz Rijeke (Hrvatska), “Eureka” Kulturni centar iz Skoplja (Makedonija), Fondaciju „Podrška realizaciji“ iz Vidina (Fondaciя „Podkrepa za realizaciя“, Bugarska).

Na sastanku održanom u Zaječaru, sa partnerima je sklopljen sporazum kojim su i zvanično definisani detalji ovog zajedničkog rada.

Opšti cilj projekta je unapređenje kvaliteta kulturnog i umetničkog života mladih sa invaliditetom iz Srbije, Severne Makedonije, Hrvatske i Bugarske kroz kreativno neformalno učenje, participaciju i mobilnost.

U toku 20 meseci, od aprila 2023. godine, do decembra 2024. godine, grupe mladih sa invaliditetom i volonteri/volonterke organizacija, putovaće na različite festivale i učestvovaće u umetničkim aktivnostima sa namerom da se široj publici približe umetnički kapaciteti i stvaralačke mogućnosti inkluzivnih praksi.

Zajedničko učešće u kreativnim programima, obukama i radionicama treba da smanji socijalnu distancu između mladih sa invaliditetom i mladih iz opšte populacije, da obezbedi ravnopravno učešće mladih sa invaliditetom, učini ih vidljivim i razvije kapacitete različitih aktera u lokalnim zajednicama za aktivnu inkluziju.

Prethodni članci