„Dečiji centar“ Zaječar u saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta u prethodna dva meseca vršio istraživanje o položaju dece sa invaliditetom

"Dečiji centar" Zaječar u saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta u prethodna dva meseca vršio istraživanje o položaju dece sa invaliditetom

„Dečiji centar“ Zaječar je u saradnji sa Užičkim centrom za prava deteta u prethodna dva meseca vršio istraživanje o položaju dece sa invaliditetom, njihovoj vidljivosti i pristupu sportskim i kulturnim aktivnostima u slobodno vreme.

U Negotinu četiri godine postoji usluga ličnog pratioca kao i usluga prevoza učenika/ca taksi vozilima do škole. U Zaječaru je skupštinskom odlukom iz 2021. godine predviđeno uspostavljanje usluge ličnog pratioca, koju bi pružao Centar za socijalni rad.

„Nadamo se da će do realizacije doći u novoj školskoj godini, ali ostaje pitanje da li je ispunjavanje zakonskih minimuma dovoljno za pokrivanje realnih potreba korisnika/ca u zajednici“, navode iz zaječarskog „Dečijeg centra“.

U istraživanju se još dodaje da što se tiče pristupačnosti objektima i sadržajima za osobe sa invaliditetom razlike skoro da i ne postoje. Ukoliko se izuzme nedavno renoviranu OŠ „Hajduk Veljko“ u Zaječaru, koja nakon renoviranja ima pristup spratu za decu sa invaliditetom, kao i Dom kulture u Negotinu koji od prošle godine ima adekvatan prilaz, sve ostalo je isto. Pristup kulturnim i sportskim objektima kao i sadržajima u njima, nije moguć.

Kako je istaknuto u ovom istraživanju što se tiče inkluzivnih sportskih programa i nedostatka istih neophodno je reći da u Zaječaru ne manjkaju ljudski kapaciteti, već volja lokalne samouprave da rešavanje problema u ovoj oblasti učini prioritetnim, te tako pruži jednake šanse za rast i razvoj svoj deci i mladima.

Istraživanje je sprovedeno u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“, koji uz podršku Švedske sprovodi Užički centar za prava deteta.

Prethodni članci