Dežurstva JKSP „Zaječar“ za vreme novogodišnjih praznika

Javno komunalno-stambeno preduzeće „Zaječar“-Zaječar, neće raditi 1. i 2. januara 2024. (ponedeljak i utorak) i tim povodom za korisnike svojih usluga, organizuje dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji u zgradama.

Potrebne brojeve telefona za rešavanje hitnih intervencija možete dobiti uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar“ u Zaječaru.

DNEVNI RASPORED DEŽURSTVA – 1. i 2. januar 2024. (ponedeljak i utorak)

  1. SERVIS LIFTOVA

U slučaju kvara na liftu, kontaktirati upravnika stambene zajednice, jer svaka stambena zajednica ima svog servisera.

  1. VODOVOD I KANALIZACIJA

„PRO N2O“ 065/313-2148;
JKP „VODOVOD“ 019/422-041.

  1. ELEKTROINSTALACIJE

„ELEKTROTIMOK“ 019/425-555;
„AKI LIFT“ 069/534-3602.

  1. VRELOVOD

NENAD MARKOVIĆ 062/884-6633.

Prethodni članci