Do 28. februara uvođenje u vojnu evidenciju

Do 28. februara Ministarstvo odbrane uvodiće u vojnu evidenciju mladiće rodjene 1996. godine i starijih godišta (1984-1995), koji nisu uvedeni u regrutni sistem u kalendarskoj godini u kojoj su navršili 18 godina.Uvođenje u vojnu evidenciju je redovna praksa u oružanim snagama i zakonom predviđena obaveza koja je ostala na snazi nakon donošenja odluke  Skupštine Srbije o obustavi obaveze služenja vojnog roka od 15. decembra 2010.Uvođenje u vojnu evidenciju obavlja se u centrima Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu prema mestu prebivališta regruta.Regruti koji se uvode u vojnu evidenciju na uvid treba da ponesu: ličnu kartu, uverenje o državljanstvu Srbije i izvod iz matične knjige rodjenih.

Prethodni članci

Leave a Comment