Dopunjen dnevni red Skupštine grada Zaječara

Na današnjoj sednici Skupštine grada Zaječara nakon utvrđenog kvoruma, predložen je izmenjeni i dopunjeni dnevni red, koji je nakon predstavljanja odbornicima i usvojen većinom glasova. Tačke kojima je dopunjen dnevni red su : Predlog Odluke o drugom dopunskom budzetu grada Zaječara za 2018. godinu, predlog odluke o usvajanju Programa razvoja sporta grada Zaječara za period od 2016. do 2018. godine. Dnevni red je takođe dopunjen tačkama o izmeni i dopuni odluke o Gradskoj upravi grada Zaječara, kao i predlog odluke o izmeni odluke o osnivanju Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor“Urbanizam i izgradnja“.
Usvajanje  tačke koje se odnosila na Program za sport grada Zaječara, kao i tačku o rebalansu budzeta obeležila je skupštinska rasprava.

Prethodni članci