Dugačak spisak dužnika

Odeljenje za utvrđivanje i naplatu lokalnih javnih prihoda opštinske uprave opštine Knjaževac objavilo je spisak dužnika lokalnih javnih prihoda sa stanjem na dan 30. jun ove godine.Na spisku je 246 pravnih i 692 fizička lica. Najveći dug među firmama je preko 37 miliona , a među građanima najviša cifra dugovanja iznosi oko milion i po dinara. Ovim spiskom nisu obuhvaćeni poreski obveznici (fizička i pravna lica) koji su u postupku mirovanja poreskog duga i uslovnog otpisa kamate od 31. januara ove godine.

Prethodni članci

Leave a Comment