EPS nezakonito obračunava potrošnju struje

Nacionalna organizacija potrošača Srbije saopštila je da EPS nezakonito obračunava potrošnju struje, i da građani čija brojila nisu overena u skladu sa odredbama Zakona o metrologiji, nisu u obavezi da plate ne samo decembarske već sve račune koji im se ispostavljaju preko neoverenih mernih uređaja. Ta organizacija, zbog izjave vršioca dužnosti generalnog direktora EPS-a Aleksandra Obradovića da su potrošači u Srbiji u obavezi da plate uvećane decembarske račune, navodi da prema javno dostupnim informacijama blizu dva miliona brojila za očitavanje potrošnje električne energije nije overeno.

Prethodni članci

Leave a Comment