GIK grada Zaječara: Ponavljanje glasanja na izborima za predsednika Republike u Velikom Jasenovcu

Gradska izborna komisija grada Zaječara obaveštava građane grada Zaječara da će do ponavljanja glasanja na izborima za predsednika Republike doći na biračkom mestu broj 28 u gradu Zaječaru (Dom kulture Veliki Jasenovac, Veliki Jasenovac).

Ponavljanje glasanja na izborima za predsednika Republike na navedenom biračkom mestu održaće se u subotu, 16. aprila 2022. godine, u periodu od 07:00 do 20:00 časova.

Pravo glasa na ponovljenim izborima za predsednika Republike na biračkom mestu broj 28 u gradu Zaječaru ima ukupno 194 birača sa teritorije naseljenog mesta Veliki Jasenovac.

Birači koji nisu u mogućnosti da lično dođu na biračko mesto iz zdravstvenih razloga, osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica, mogu da obaveste Gradsku izbornu komisiju grada Zaječara o potrebi da glasaju van biračkog mesta, počev od srede 13. aprila 2022. godine do petka, 15. aprila 2022. godine u vremenu od 07:30 časova do 15:30 časova na broj telefona 019/444-600.

Na dan glasanja u subotu, 16. aprila 2022. godine, birači koji nisu u mogućnosti iz napred navedenih razloga da lično dođu na biračko mesto, o potrebi da glasaju van biračkog mesta mogu da obaveste Gradsku izbornu komisiju grada Zaječara najkasnije do 11:00 časova na broj telefona 019/444-600 ili neposredno birački odbor najkasnije do 11:00 časova.

Prethodni članci