Grad Bor: Raspisani javni pozivi za nezaposlena lica

Grad Bor – Grb

Grad Bor raspisao je javni poziv za mere aktivne politike zapošljavanja, koje se finansiraju iz lokalnog budžeta, za nezaposlena lica ili poslodavce koji žele da učestvuju u programima samozapošljavanja, novog zapošljavanja i stručne prakse.

Pravo na samozapošljavanje imaju sva lica koja su prijavljena na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju sertifikate o završenoj obuci za izradu biznis plana, a javni poziv za samozapošljavanje biće otvoren do 18. avgusta 2022.

Javni poziv za novo zapošljavanje namenjen je privatnim preduzetnicima kako bi uposlili teže zaposliva lica i to osobe starije od 50 ili mlađe od 30 godina starosti, lica koja se nalaze na evidenciji NSZ duže od dvanaest meseci, sa invaliditetom, lica romske nacionalne manjine, samohrane roditelje, kao i lica iz socijalno ugroženih porodica.

Budući preduzetnici za pokretanje sopstvenog biznisa, kao i preduzetnici, za nova zapošljavanja dobiće sredstva od 300 hiljada dinara.

Za samozapošljavanje, novo zapošljavanje i stručnu praksu iz gradskog budžeta izdvojeno je 9,9 miliona dinara.

Za stručnu praksu moći će da se prijave lica sa završenom srednjom školom, a praksu će obavljati šest meseci. Za lica sa završenom višom školom praksa će trajati devet meseci, dok će visoko obrazovana lica sa sedmim stepenom stručne spreme praksu obavljati 12 meseci. Iznos nadoknade za obavljanje stručne prakse je od 22 do 27 hiljada dinara. Javni poziv je otvoren do 8. avgusta.

Svu potrebnu dokumentaciju zainteresovana lica mogu preuzeti na sajtu NSZ i na sajtu grada Bora ili lično u prostorijama Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prethodni članci