Gradska izborna komisija Grada Zaječara: Saopštenje za javnost

Poštovani glasači sa teritorije grada Zaječara, Članom 2. stav 1. Uputstva za sprovođenje glasanja van glasačkog mesta, propisano je da glasač koji nije u mogućnosti da glasa na glasačkom mestu (nemoćno ili sprečeno lice) može da glasa van glasačkog mesta. Glasači mogu da obaveste glasački odbor da žele da glasaju van glasačkog mesta počev od petka, 14. januara 2022. godine, a najkasnije do 11.00 časova na dan glasanja, 16. januara 2022. godine. Obaveštavanje glasača o potrebi da glasa van glasačkog mesta u petak, 14. januara 2022. godine i u subotu, 15. januara 2022. godine, vrši se u vremenu od 08.00 časova do 20.00 časova, na broj telefona 019/444-600, lično ili preko lica koje sam glasač odabere.

Obaveštavanje glasača o potrebi da glasa van glasačkog mesta na dan glasanja, 16. januara 2022. godine vrši se najkasnije do 11.00 časova, na napred navedeni broj telefona ili neposredno glasačkom odboru na glasačkom mestu gde taj glasač glasa, lično ili preko lica koje sam glasač odabere.

Naglašavamo da van glasačkog mesta mogu da glasaju samo lica koja nisu u mogućnosti da lično dođu na galasčko mesto iz zdravstvenih razloga, osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica, kao i glasač oboleo od zarazne bolesti COVID-19, ima simptome te bolesti ili mu je određena mera karantina. Napominjemo, da glasač oboleo od zarazne bolesti COVID-19 ne sme da ima direktan kontakt sa glasačkim materijalom i može da glasa isključivo uz pomoć pomagača, koji umesto njega preuzima i predaje glasački materijal poverenicima glasačkog odbora, uključujući i odgovarajući identifikacioni dokument tog glasača. Pomagač može biti samo lice koje nije obolelo od zarazne bolesti COVID-19

Prilikom prijavljivanja, glasač mora da navede sledeće lične podatke: ime i prezime, JMBG, adresu prebivališta i kontakt telefon, kao i razloge zbog kojih nije u mogućnosti da glasa na glasačkom mestu.

Gradska izborna komisija Grada Zaječara
Predsednik, Marko Minić

Izvor: zajecar.info

Prethodni članci