Gradski većnici u Boru usvojili pet odluka na 41. sednici Gradskog veća

Na 41. sednici Gradskog veća u Boru usvojeno je pet odluka.

Usvojena je odluka o davanju saglasnosti da Grad Bor sa 15 odsto sredstava finansira dva projekta prekogranične saradnje iz IPA 3 programa. Prvim projektom konkuriše se za sredstva za nabavku opreme namenjene vatrogasno spasilačkim jedinicama i obuci ljudstva, dok drugi projekat podrazumeva izgradnju solarnih panela na krovu Sportskog centra „Bobana Momčilović Veličković“. Grad Bor će sa ova dva programa uz podršku partnera iz Rumunije konkurisati za sredstva iz Evropske unije početkom marta.

„Imali smo do sada prilike da Grad Bor uspešno realizuje dva IPA programa koji su se ticali jedan komunalne infrastrukture, odnosno kupovina vozila za JKP ‘3. oktobar’, a drugi se odnosio na kupovinu vozila za Vatrogasno-spasilački bataljon. Grad Bor će preuzeti sufinansiranje od 15 odsto u narednom pozivu. Do 1. marta je rok da se prijavljuju gradovi i opštine u saradnji sa rumunskim partnerima. Grad Bor će izaći sa dva predloga projekta. Prvi predlog projekta pod nazivom ‘Ulaganje u ekološku prevenciju u pogledu otpornosti na rizike od katastrofa’, što znači da će lokalna samouprava nastaviti sa ojačavanjem Sektora za vanredne situacije kupovinom novih vozila i druge opreme. Drugi projekat sa kojim Grad Bor aplicira je pod nazivom ‘Javno ulaganje u inovativno obnovljivu energiju i energetsku efikasnost'“, kaže Srećko Zdravković, član Gradskog veća u Boru.

Na ovoj sednici Gradskog veća u Boru donesena je odluka da novi član Gradskog veća Aleksandar Bogosavljević bude zadužen za školstvo.

Gradski većnici u Boru usvojili su odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na teritoriji grada Bora i prestanku važenja odluke o vrednosti boda za obračun zakupa poslovnog prostora. 

Prethodni članci